تازه های داروسازی

اخبار علمی و اجتماعی

"ليزر" يكي از بهترين روشهاي درمان چين و چروك صورت است

تابش نور خورشيد بطور مكرر و طولاني مدت باعث پيري پوست وايجاد چين و چروك در پوست مي‌شود كه يكي از بهترين روشهاي درماني آن ليزر درماني است.
بر اساس يك مقاله علمي كه توسط پروفسور "شيدا شمس" در اولين سمينار روشهاي درماني نوين در جراحي و زيبايي پوست ارايه شد،تابش نور خورشيد به پوست انسان باعث خرابي فيبرهاي كلاژن و فيبرهاي ارتجاعي پوست مي‌شود.
بر اساس اين مقاله تاكنون ليزرهاي متعددي براي درمان پيري پوست به كار رفته است كه مهمترين آنها ليزهاي ساينده
و غير ساينده
است.
ليزرهاي ساينده عوارض بيشتري ايجاد مي‌كنند ،همچنين انجام آنها كارورزي بيشتري احتياج دارد.در سال‌هاي اخير سعي زيادي شده كه ليزرهاي غير ساينده بهتري ساخته شود.
بر پايه اين مقاله در حال حاضر هنوز بهترين ليزر براي از بين بردن چين و چروك صورت ،ليزر ‪
ultrapulse
CO2است كه نكته مهم در موفقيت درماني با اين ليزر مراقبت بعد از عمل و تسريع ترميم زخم و جلوگيري از عوارض آن مي‌باشد.
بر اساس اين مقاله ‪
۲۴ساعت قبل از ليزر حتما پيشگيري از عفونت به وسيله آنتي بيوتيك بايد انجام گيرد.قبل از ليزر درماني احتياج به درمان مخصوص پوستي نيست فقط جلوگيري از نور خورشيد بوسيله كرمهاي ضد آفتاب لازم است.
همانطوريكه در دنيا بيشتر متداول است تمامي صورت را كمتر ليزر مي كنند بلكه فقط در نواحي كه بيشتر چين و چروك وجود دارد مثل پلك تحتاني پشت لب و غيره ليزر انجام مي‌شود كه عوارض كمتري دارد و فقط بي‌حسي موضعي كافي است.
درمواردي كه تمام صورت نياز به درمان داشته باشد از روش ‪
CombineTherapyاستفاده مي‌شود به اينصورت كه روي چينها ليزر صورت مي‌گيرد و روي بقيه پوست صورت پيلينگ با اسيد تريكلر استيك انجام مي‌شود.
براي پلك تحتاني فقط يك بار ليزر انجام مي‌شود و قشر سوخته را با گاز خيس، نبايد پاك كرد زيرا اين روش از اريتم طولاني جلوگيري مي‌كند.
بر اساس اين مقاله زمان بعد از ليزر مهمترين زمان است و ترميم زخم هر روز بايستي توسط پزشك انجام شود تا بهبود آن سريعتر صورت گيرد و عوارض ايجاد نكند.
در روز اول بعداز ليزر،پانسمان بسته زخم كافي است و روزهاي ديگر بايد با استفاده از سرم فيزيولوژيك شستشو و استفاده از كرم از حساسيت موضعي جلوگيري كرد.
براي جلوگيري از هيپرپيگمانتاسيون به محض اتمام پوست‌سازي داروهاي دپيگمانتانت بايد شروع شود و از مرطوب‌كننده هايي كه آلرژي زاباشند يا تحريك‌كننده يا زياد چرب‌كننده باشند استفاده نشود.
همچنين ضدآفتاب بدون فيلر شيميايي با ‪
SPFبالا و طيف پهن و از كرم پودر براي پوشاندن اريتم موقتي استفاده شود.نكته مهم ديگر همكاري تمام مدت بيمار است كه بصورت صحيح و دقيق انجام شود تا نتايج عالي حاصل شود.
بر اساس نتايج اين مقاله ليزرهاي ‪
CO2نتايج بسيار خوبي در درمان چين و چروك و پيري پوست ناشي از نور خورشيد نشان داده‌اند ،مخصوصا كه با انجام صحيح آن مي‌توان بخوبي از عوارض آن جلوگيري كرد.
اين مقاله توسط پروفسور "شيدا شمس" در اولين سمينار روشهاي درماني نوين در جراحي و زيبايي پوست ارايه شد.


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم شهریور 1384ساعت 10:50  توسط نازنين رضاقلی  | 

ديابت و راههاي درمان آن

طبق برآوردفدراسيون بين المللي ديابت ,درسال ‏2003 ‏,‏194 ‏ميليون ديابتي درسراسرجهان زندگي مي كنندوتخمين زده مي شودكه درسال ‏2025 ‏اين تعدادبه ‏333‏ميليون نفربرسد‏.‏
باتوجه به اينكه ديابت براي سلامتي جهانيان يك تهديداست ,مي توان گفت كه بالغ بر‏6/3 ‏درصدازجمعيت جهان باديابت زندگي مي كنند‏.‏
درحال حاضرديابت چهارمين علت مرگ وميردربيشتركشورهاي توسعه يافته است ‏.‏
ديابت يك بيماري مزمن است كه وقتي پانكراس (لوزالمعده ),انسولين توليد نمي كندياوقتي كه بدن نمي تواندازانسولين توليدشده استفاده موثركنداتفاق مي افتد‏.‏
توقف توليدانسولين يااستفاده نكردن ازانسولين هردوباعث افزايش گلوكزدرخون مي شود‏.‏
ديابت دونوع اصلي دارد,افرادي كه
ديابت نوع اول
دارنديعني مقدارخيلي كمي انسولين توليدمي كنندويااصلاانسوليني دربدنشان توليدنمي شودولازم است كه براي ادامه زندگي انسولين تزريق كننداين نوع ديابت بيشتردركودكان ونوجوانان است ‏.‏
نوع دوم ديابت
افرادي هستندكه نمي توانندازانسولين استفاده موثركنند آنهامي توانندبيماريشان راتنهاباتغييرروش زندگي كنترل كنندومعمولا بيشتربه داروهاي خوراكي نيازدارندوكمتربه انسولين ‏.‏
نوع سوم ديابت
دربعضي مواردحاملگي اتفاق مي افتد,امامعمولاپس از حاملگي برطرف مي شود‏.‏
قابل ذكراست ,طبق آماربيش از‏90 ‏درصدازمواردديابت درجهان ديابت نوع دوم است ‏.‏
علايم ديابت نوع اول تشنگي بيش ازحد,گرسنگي دايمي ,تكررادرار,كاهش وزن ناگهاني ,خستگي مفرطوتاري ديدمي باشد‏.‏
ممكن است افرادمبتلابه ديابت نوع دوم علايم مشابهي داشته باشند,امااين علايم كمترظاهرشود,اكثراافرادمبتلابه اين نوع ديابت علايمي ندارندوفقطبعدازچندسال به واسطه بيماري ديگري متوجه آن مي شوند‏.‏
ديابت بيماري مزمني است كه درطول زندگي فردبايددقيقاكنترل شود,بدون مراقبت صحيح ,قندخون مي تواندبالابرودكه اين امردردرازمدت به بدن آسيب مي رساندوباعث اختلال دربافت هاواندام هاي مختلف بدن مي شود‏.‏ دركوتاه مدت وبلندمدت عوارض ديابت شامل بيماري قلبي وعروقي ,بيماري كليه (نفروپاتي ديابتي ,بيماري اعصاب (نوروپاتي ديابت )وبيماري چشم (رتينوپاتي ديابتي )مي گردد‏.‏

باتوجه به اينكه بيماريهاي قلبي وعروقي ناشي ازديابت شامل آنژين صدري , حمله قلبي ,ايست قلبي وسكته مغزي مي باشد,مي توان گفت كه بيماري هاي قلبي و عروقي بيشترين موردمرگ وميردرافرادديابتي وعلت اول مرگ دركشورهاي صنعتي است ‏.‏
همچنين نتيجه افزايش وپيشروي آرام پروتيين درادرار,عاقبت منتج به نارسايي كليه مي شود‏.‏
اين اتفاق معمولاسال هابعدازاولين تشخيص ديابت رخ مي دهدواگرفشار خون وقندخون درست كنترل شوداين اتفاق به تاخيرمي افتد‏.‏
دربيشتركشورهاي توسعه يافته درحال حاضرديابت علت بيشترين مواردنارسايي كليه ,وابستگي به دياليزباپيوندكليه است ‏‏
با
اشاره به اينكه  ديابت مي تواند عامل صدمه زدن  به رشته هاي اعصاب شود,  مي توان گفت كه كرخي وبي حسي ها شايع ترين علامت بيماري اعصاب بوده كه در اثرآسيب به اعصاب پاايجادمي شود‏.‏ نوروپاتي يابيماري هاي اعصاب درپاره اي ازمواردمي تواندبه دردهاي شديد منجرشودامابيشترمواقع بدون دردپيش مي رود‏.‏
درنتيجه نبودعلايم نوروپاتي ديابتي احتمال زخم پاياقطع عضووجود دارد‏.‏
همچنين ديابت بيشترين علت نابينايي درافرادجوان وكارآمددرجهان توسعه يافته نيزمي باشد‏.‏

به نظرمي رسدعوامل خطردرابتلابه ديابت نوع اول دوعامل ژنتيكي ومحيطي باشد,عوامل محيطي مانندويروس هاوبرخي موادغذايي مي توانندعاملي براي ابتلابه ديابت نوع اول باشنداگرچه اثرآن هاكاملابه اثبات نرسيده است ‏.‏
عوامل خطردرابتلابه نوع دوم ديابت نيزاضافه وزن وچاقي ,بي تحركي ,رژيم غذايي باچربي بالاوفبيركم ,نژاد,سابقه فاميلي ,سن ووزن كم هنگام تولد است ‏.‏
هرچه بيشترفردي عامل خطرداشته باشدبيشتردرمعرض خطرابتلابه ديابت مي باشد‏.‏
گفتني است ,خطرابتلابه ديابت درمردهاوزن هاهمراه باافزايش وزن به شدت روبه افزايش است ‏.‏
افزايش شيوع ديابت نوع دوم درهمه دنيابخصوص دركشورهاي درحال توسعه گروه هاي خاص وكودكان نوعي اعلام خطراست كه اغلب ناشي ازاضافه وزن است ‏.‏
روزجهاني ديابت كه ‏21 ‏آبان ماه امسال برگزارمي شودبراضافه وزن وچاقي متمركزشده ,كه يكي ازعوامل اصلي خطردربروزديابت نوع دوم مي باشد‏.‏
هدف ازاين فعاليت انتقال ساده وارزان پيام تغييرروش زندگي است ,مثل افزايش فعاليت جسمي وعادت هاي غذايي صحيح كه خودمي توانددرمقابله با عواقب جدي فردي واجتماعي ديابت بسيارموثرباشدودرنهايت ازشيوع ديابت جلوگيري كند‏.‏

 

داروهاي كاهنده قند خون:

1-    انسولين:

اسامي تجارتي:

HUMULIN

 

اشكال داروئي :

انسولين گاوي و انساني   NPH   

انسولين گاوي و  انساني    REGULAR  (سريع الاثر)

مقدار مصرف:
بر اساس نظر پزشك معالج


عوارض جانبي:

كهير ، كمي يا زيادي قند خون، خارش ، قرمزي و تورم و نيز احساس گرما در محل تزريق

عوارض مصرف بيش از حد دارو: علائم و نشانه هاي كمي قند خون مثل تاكي كاردي ، تپش قلب، اضطراب ، تعريق بيش از حد ، رنگ پريدگي ، بي قراري و سر درد شديد

 • توجه: در صورت بروز چنين حالاتي، به بيمار مقداري قند خورانده و  فوراً با مراكز اورژانس و يا پزشك تماس بگيريد.

  مصرف در بارداري: منعي ندارد.
  نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:

  -
  انسولين نشانه هاي ديابت را بر طرف مي كند ولي آن را درمان قطعي نمي كند.
  - دستورات پزشك را در خصوص برنامه غذايي ، فعاليت بدني ، اجتناب از عفونت و زمان تزريق انسولين رعايت نماييد.
 •  غذا را به موقع ميل كنيد و هيچ نوبت غذايي را حذف ننماييد.
 • نشانه هاي كمي قند خون را حتما بشناسيد.
 • كارت هويت پزشكي خود را در حين مسافرت همرا داشته باشيد.
 • از كشيدن سيگار به فاصله نيم ساعت با تزريق انسولين خودداري كنيد زيرا سيگار كاهنده جذب انسولين است.

 

2-   گلي بنكلاميد

اسامي تجارتي:

DAONIL

 

اشكال داروئي :

 قرص خط دار 5 ميلي گرمي ( گرد و بيضي!)

 

مقدار مصرف:
بر اساس نظر پزشك معالج

 

موارد منع مصرف و احتياط:

حساسيت به اين دارو ، جراحي هاي بزرگ و اختلالات كبدي و كليوي

 

عوارض جانبي :
خارش، كهير ، يرقان ، تهوع و استفراغ، آگرانولوسيتوز، كمي قند خون

عوارض مصرف بيش از حد دارو: غلظت پايين گلوكز خون ، سوزش لب ها و زبان، عصبانيت ، تعريق ، گرسنگي و تهوع


مصرف در بارداري: ممنوع است
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:

- دستورات پزشك را در خصوص برنامه غذايي ، فعاليت بدني ، اجتناب از عفونت و زمان تزريق انسولين رعايت نماييد.

- درو را با غذا مصرف كنيد.

- نشانه هاي كمي قند خون را حتما بشناسيد.

- كارت هويت پزشكي خود را در حين مسافرت همرا داشته باشيد.

- از مصرف الكل خودداري كنيد.

 

3-  مت فورمين:

اشكال داروئي :

قرص 500 ميلي گرمي

مقدار مصرف:
بر اساس نظر پزشك معالج

 

موارد منع مصرف و احتياط:

حساسيت به اين دارو ، جراحي هاي بزرگ ، اختلالات كبدي و كليوي ، نارسايي قلبي و ابتلا به عفونت


عوارض جانبي:
تحريكات گوارشي و اسيدوز

عوارض مصرف بيش از حد دارو: كمي قند خون
مصرف در بارداري: اجتناب شود.

                                                                                                                                            

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم شهریور 1384ساعت 11:1  توسط نازنين رضاقلی  | 

سردرد و راههاي درمان آن

هيچ دو نفري را پيدا نمي كنيد كه توصيف كاملا يكساني از درد بخصوص سر درد داشته باشند. امروزه داروهاي گوناگون در كنار روشهاي غير دارويي، براي جلوگيري ، توقف و درمان سر درد كاربرد دارند. سر درد انواع مختلفي دارد كه عبارتند از :

1-    سر دردهاي  ناشي از گرفتگي عضلات

Tension type    )

شيوع اين سر درد در سنين 20 تا 40 سال مي باشد و مدت يك تا 2 ساعت طول مي كشد.

علائم آن عبارتند از احساس فشار ادامه دار در تمام سر ( فشار بدون ضربان) ، همراه بودن با درد و سفتي گردن

بيشترين شكايت اين افراد به صورت قرار گرفتن يك باند در اطراف سر يا گير كردن سر در يك گيره است!!!

ساير علائم آن تنفس كوتاه ، يبوست ، تهوع ، كاهش وزن ، خستگي ، سرگيجه ، گريه بي دليل و كاهش ميل جنسي مي باشد.

استرس، اضطراب ، خستگي يا مصرف داروهاي مختلف بخصوص داروهاي كافئين دار مي تواند باعث بروزاين نوع سر درد شوند.

بهترين راه درمان غير دارويي خواب كامل در محيطي دور از استرس و اضطراب است.

درمان دارويي اين سر درد عبارتست از مصرف :

ناپروكسن، ايبوبروفن ، ديكلوفناك ، متوكاربامول ، باكلوفن ، استامينوفن ، آمي تريپتيلن، نورتريپتيلن ، ايمي پيرامين ، فلوكستين و ترازودون

 

2-  سردردهاي ميگرني

كلمه ميگرن از كلمه  Hemi carina گرفته شده است كه به معني وسط سر است. دليل علمي بروز ميگرن تغيير سايز عروق داخل يا روي سطح مغز مي باشد. اما عواملي همچون : ارث ،  استرس ، خستگي مفرط، كم خوابي يا زياد خوا بي ، احساس گرسنگي زياد ، مصرف كافئين ، قرار داشتن در دوره قاعدگي  و مصرف مواد غذايي مختلف مثل : گوشت به مقدار زياد ، غذاهاي چيني ، سس سويا ، پيتزا، هات داگ ، بادام زميني ، جگر مرغ ، شكلات و الكل در بروز آن بسيار موثر هستند.

سر درد ميگرني در زنان شايعتر از مردان است ( حداقل 3 برابر ) ( بدليل تاثيرات هورموني)  و علائم آن عبارتست از درد تپش دار يك طرفه در سر يا پشت سر، تشديد سر درد با مواردي مثل تابش نور ، نگاه كردن به عقب و سرو صدا ، احساس تهوع و تشديد سر درد با انجام فعاليت هاي فيزيكي .

شروع سر درد ميگرني از 13- 12 سالگي است و حداقل چند ساعت تا چند روز طول مي كشد.

 

سردرد ميگرني از جمله سردردهاي مزمن است لذا زندگي در محيطي آرام و بدون استرس در كاهش آن بسيار موثر است.

در زمان شروع درد بستن چشمها ، يك دم و باز دم عميق ، تنفس آرام و شل كردن عضلات مي تواند به كاهش درد كمك كند.

درمان دارويي:

ناپروكسن، آمي تريپتيلن، نورتريپتيلن ، ايمي پيرامين ، فلوكستين ، متيل ارگونوين ، دي هيدرو ارگوتامين ، ارگوتامين ، سيپروهپتادين ، آسپرين ، استامينوفن ، ايبوبروفن ، ديكلوفناك و متيل پردنيزولون.

 

3- سردردهاي خوشه اي ( گروهي)

در اين نوع سردرد علامت چند نوع سردرد را با هم مي توان ديد. اين نوع سردرد شروعي ناگهاني و شديد دارد.كمتر از يك ساعت طول مي كشدو ممكن است چند روز بعد دوباره تكرار شود. شيوع اين سردرد صبح اول وقت يا اخر شب است. بيشتر در فصل پاييز يا بهار رخ مي دهد. سن شيوع آن 20 تا 45 سال ست و در مردان بيشتر اتفاق مي افتد.

اين سردرد ارثي نيست و عواملي همچون سيگار كشيدن و مصرف الكل به بروز آن كمك مي كند.

از نظر علمي آزادسازي هيستامين باعث بروز اين نوع سردرد مي شود لذا مصرف داروهاي آنتي هيستامين به درمان آن كمك خواهد نمود.

درمان دارويي:

آنتي هيستامين ها ( آنتي هيستامين دكونژستان ، لوراتادين و كتوتيفن ) ، دي هيدرو ارگوتامين و تنفس اكسيژن

 

4-  سردردهاي سينوسي:

محل قرار گرفتن سينوسها در زير استخوان پيشاني ، دو طرف چانه و پشت پل بيني است. عوامل مختلفي باعث ا لتهاب سينوسها مي شوند مثل عفونت، آلرژي، تومورو اشعه ايكس و ...

سينوسها از هوا پر مي شوند و ترشحات آن آزادانه وارد بيني  مي شوند. اگر سينوسها مسدود شوند و ملتهب گردند دردي متمركز را به همراه دارد و معمولا با تب نيز همراه است. در اين صورت تنها راه درمان استفاده از آنتي بيوتيكها و آنتي هيستامين هاست.

 

5-  سردردهاي هورموني :

در زنان 3 برابر مردان ديده مي شود. سردردي ضربان دار ، توام با گرگرفتگي شديد و تهوع و استفراغ است. در اين حالت فرد به نور و صدا حساسيت دارد. علائم ديگري همچون دردهاي استخواني ، كاهش ادرار ، يبوست ، افزايش تمايل به نمك و شكلاتنيز مشاهده مي شود!!

اين درد در زنان معمولا قبل يا در طول دوران عادت ماهيانه  اتفاق مي افتد ( بدليل تغيير سطح هورمونهاي استروژني و پروژستروني). همچنين مصرف داروهاي ضد بارداري يا داروهاي حاوي هورمونهاي زنانه نيز از ديگر عوامل يجاد كننده اين نوع سردرد مي باشند.

درمان دارويي:

ناپروكسن ، ارگوتامين ، ارگونوين ، دي هيدرو ارگوتامين و اسپيرو نولاكتون

 

 

6- دردهاي بعد از نزديكي (  Post coital   )

بعد از فعاليت جنسي بروز مي كنند و در مردان بيشتر از زنان ديده مي شود. همراه بودن نزديكي با استرس يا مصرف قرصهاي سيلدنافيل و وياگرا ( محرك ميل جنسي ) امكان بروز اين نوع سردرد را افزايش مي دهد.

درمان آن تنفس عميق و شل كردن عضلات است.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم شهریور 1384ساعت 11:26  توسط نازنين رضاقلی  | 

تلخ ترین و شیرین ترین ماده دنیا

تلخ ترین ماده شیمیایی دنیا ماده ای است به نام دوناتونیوم بنزوآت. این ماده سمی و سرطان زا نیست  و میزان مجاز آن در فرآورده های مختلف ۱۰ تا ۴۰ ppm می باشد.

جالب است بدانید این ماده امروزه برای تلخ کردن الکل در ایران و بعضی نقاط جهان استفاده می شود تا از مصرف خوراکی آن جلوگیری شود!!!!!

شیرین ترین ماده دنیا گلوکوز؛ لاکتوز؛ سوکروز (شکر) و اسپارتام ( قند رژیمی ) می باشند. سه ترکیب اول برای بدنسازی در کنار ورزش بسیار موثر می باشند و ماده آخر برای استفاده افرادی که می خواهند رژیم بگیرند یا افراد مبتلا به بیماری دیابت ( زیادی قند خون) کاربرد دارد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم شهریور 1384ساعت 11:23  توسط نازنين رضاقلی  | 

يبوست و راههاي متداول درمان آن

كاهش حركات روده و در نتيجه كاهش غير طبيعي دفعات اجابت مزاج كه معمولاً با تغيير در قوام مدفوع همراه است، يبوست ناميده مي‌شود.به عبارت ساده تر اجابت مزاج کمتر از سه بار در هفته که معمولاً در آن مدفوع سفت و خشک و همراه با ناراحتي هنگام دفع است  ، يبوست ناميده مي شود كه در برخي موارد همراه با احساس پري و سنگيني شكم  مي باشد . البته تعداد اجابت مزاج در هر فرد بسته به ميزان و نوع مواد غذايي مصرفي ، ميزان فعاليت و ... متفاوت است .

يبوست مي‌تواند در اثرعدم مصرف كافي مايعات و يا رژيمهاي غذايي حاوي فيبر (سبزيجات و ميوه‌جات)، عدم تحرك و يا بعنوان عارضه برخي بيماريها و يا مصرف داروها بروز كند كه در بيشتر موارد با رفع عامل آن، به راحتي برطرف خواهد شد. درد قسمت تحتاني پشت، نفخ معده و سردرد، از علائم يبوست هستند.

 

1- تأثير رژيم غذايي : براي جلوگيري از ايجاد يبوست ،‌بايد از غذاهايي که فيبر بالايي دارند ، مثل سبزيجات ، ميوه ها و غلات بيشتر استفاده کرد . مصرف غذاهاي فيبردار باعث مي شود که مدفوع حجيم و نرم شود . البته مصرف بالاي اين تركيبات فرد را دچار نفخ شکم و دل پيچه مي كند.همچنين حتي الامکان بايد از غذاهايي که فيبر اندک دارند ، مثل : بستني ، پنير ، گوشت ، چيپس و سيب زميني سرخ کرده ، پيتزا ، غذاي کنسروي و غذاهاي چرب مثل آبگوشت و کله پاچه پرهيز کرد .

 

2- مصرف آب و مايعات : مصرف ناكافي  آب و مايعات ، باعث خشکي سيستم گوارشي و در نتيجه خشکي و سفتي مدفوع مي شود . مصرف روازنه حداقل ۳ ليتر مايعات ( معادل ۱۲ ليوان بزرگ ) براي مبارزه با يبوست بسيار مفيد است . لازم به ذكر است كه مايعات کافئين دار ( مثل قهوه ، نوشابه و چاي پررنگ ) يا نوشابه هاي الکلي باعث خشکي سيستم گوارشي و اثر معکوس مي شوند .

 

3- عدم تحرک : تحرک کافي يک از کارهاي بسيار مفيد براي مبارزه با يبوست است . روزانه حداقل ۲۰ تا ۳۰ دقيقه پياده روي که تداوم داشته باشد بسيار مؤثر خواهد بود .

 

4- فرآورده‌هاي ملين (ضد يبوست)
متأسفانه امروزه اغلب از داروهاي ملين (ضد يبوست) جهت كاهش وزن و لاغري استفاده مي‌شود در حاليكه مصرف ملين‌ها به اين منظور بسيار خطرناك بوده و مي‌تواند به مشكلات جدي نظير كمبود ويتامينها و مواد معدني ضروري بدن منجر شود و از سوي ديگر نوعي وابستگي ايجاد كند بطوريكه بدون مصرف فرآورده ملين، عملكرد دفعي روده مختل خواهد شد. البته در مورد پودر برن (
Bran)، كاربردي بعنوان كمك به رژيمهاي لاغري مورد تائيد مي‌باشد.
بنابراين، فرآورده‌هاي ملين را بايد تنها براي درمان كوتاه مدت (كمتر از يكهفته) بكار برد و بلافاصله پس از بازگشت حركات روده، به حالت طبيعي مصرف آنرا قطع نمود.
غالباً يبوست خودبخود بهبود مي‌يابد اما در صورتيكه جنبه آزادهنده‌اي به خود بگيرد، مي‌توان از يك ملين مناسب براي رفع علائم آن بهره گرفت. ملين‌هاي متنوعي وجود دارند كه در سرعت شروع اثر، محل اثر (راست روده- روده بزرگ و روده كوچك)، اشكال دارويي، فواصل مصرف، طعم، عوارض جانبي و بهاء متفاوتند. بنابراين، برحسب نوع مشكل خود مي‌توانيد مناسب‌ترين آنها را انتخاب كنيد. توجه داشته باشيد كه كليه فرآورده‌هاي ملين در مقادير بالاتر، بصورت مسهل عمل مي‌كنند.
**
هشدار:
-
در صورتيكه يبوست با تهوع، استفراغ، خونريزي مقعد، سرگيجه و يا ضعف همراه شود، هرگز خود درماني نكنيد و فوراً باپزشك تماس بگيريد.

- از آنجا كه كودكان قادر به توضيح علائم بيماري خود نيستند، قبل از تجويز داروهاي ملين بايد تشخيص قطعي را بر عهده پزشك گذاشت. بنابراين مصرف ملين‌ها در كودكان زير شش سال تنها با تجويز پزشك مجاز خواهد بود.1-
 برن  دينه
(Bran)
تركيبات: پوسته خارجي گندم كه شامل پلي ساكاريدها، سلولز، همي سلولز، پروتئين و مواد معدني مي‌باشد.
اشكال داروئي:

پودر در بسته هاي 250 ميلي گرمي.
مقدار مصرف:
بزرگسالان و كودكان بالاتر از 12 سال- 1 تا 3 بار در روز، هر باريك قاشق مرباخوري پودر پراكنده شده در يك ليوان بزرگ آب و يا ساير نوشيدنيها.
کودكان 6 تا 12 سال - 1 تا 3 بار در روز، هر بار يك قاشق چايخوري پودر پراكنده شده در نصف ليوان آب و يا ساير نوشيدنيها.
عوارض جانبي: كاهش ميزان جذب آهن، كلسيم و روي.

2) بيزاكوديل

(Bisacodyl)
دسته داروئي:
ضد يبوست مزمن (خصوصاً‌ در افراد مسن)
اسامي تجارتي:
DULCOLAX
اشكال داروئي:
قرص روكش دار 5 ميلي‌گرمي و شياف 10 ميلي‌گرمي
مقدار مصرف:
بزرگسالان و كودكان بالاتر از 12 سال- به هنگام لزوم، 1 تا 3 قرص يا يك شياف در شب
كودكان 6 تا 12 سال- به هنگام لزوم، يك قرص يا يك شياف در شب
موارد منع مصرف:
انسداد روده- آپانديسيت- هرگونه احساس درد و ناراحتي در ناحيه شكم با علت ناشناخته
موارد احتياط:
التهاب روده بزرگ و در صورت مصرف شياف، هرگونه خونريزي و التهاب در مقعد
عوارض جانبي:

درد و گرفتگي عضلاني شكم و در صورت مصرف شياف، احساس سوزش و ناراحتي در مقعد
عوارض مصرف بيش از حد دارو:

اسهال، از دست دادن آب و املاح ضروري بدن
مصرف در بارداري و شيردهي: فقط با تجويز پزشك

نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:
- بين مصرف قرص بيزاكوديل و سوسپانسيونهاي ضد اسيد يا شير، حداقل 2 ساعت فاصله زماني را رعايت كنيد.
- از جويدن يا خرد كردن قرص بيساكوديل بپرهيزيد.
- قرص بيزاكوديل را بصورت كامل و همراه با يك ليوان آب و ترجيحاً با معده پر مصرف نمائيد.


3) پسيليوم  ايران داروك
تركيبات:
موسيلاژ گياه اسفرزه ( 
Plantago  psyllium  )
اشكال داروئي:
پودر در بسته هاي 3/5 ميلي گرمي  ( به شكل گرانول نيزبا طعم هاي ميوه اي موجود مي باشد)
مقدار مصرف:
بزرگسالان و كودكان بالاتر از 12 سال- 1 تا 3 بار در روز، هر باريك قاشق مرباخوري پودر پراكنده شده در يك ليوان بزرگ آب و يا ساير نوشيدنيها.
كودكان 6 تا 12 سال - 1 تا 3 بار در روز، هر بار يك قاشق چايخوري پودر پراكنده شده در نصف ليوان آب و يا ساير نوشيدنيها.
عوارض جانبي:
درد و گرفتگي در ناحيه شكم و در موارد نادر، حساسيت نسبت به دارو بصورت بثورات جلدي، خارش و يا آسم.

4- سوربيتول

(Sorbitol)
دسته داروئي:
ضد يبوست - ضد اسيد معده
اشكال داروئي:
پودر در بسته هاي 5 گرمي
مقدار مصرف:
محلول 25 الي %30 آن بصورت تنقيه بكار مي‌رود.

همچنين صبح ناشتا يك بسته از پودر را مي توان با آب مخلوط نمود و به صورت خوراكي مصرف كرد.
موارد منع مصرف:

انسداد روده- آپانديسيت- هرگونه احساس درد و ناراحتي شكم با علت ناشناخته خونريزي مقعد.
عوارض مصرف بيش از حد دارو: نفخ- اتساع معده و يا اسهال.
مصرف در بارداري و شيردهي:
منعي ندارد.

5) هيدروكسيد منيزيم

(Magnesium Hydroxide)
دسته داروئي:
ضد يبوست - ضد اسيد معده

شكل دارويي : سوسپانسيون 5%
مقدار مصرف: ( قبل از مصرف حتما سوسپانسيون را خوب تكان دهيد )

بعنوان ملين: بزرگسالان و كودكان بالاتر از 6 سال - يك تا چهار قاشق غذاخوري از سوسپانسيون، قبل از خواب.
بعنوان مسهل:
بزرگسالان و كودكان بالاتر از 12 سال - دو تا چهار قاشق غذاخوري از سوسپانسيون، قبل از خواب.
كودكان 6 تا 12 سال- يك تا دو قاشق غذاخوري از سوسپانسيون، قبل از خواب.
عوارض جانبي :

اسهال، ضعف عضلاني و كمي فشارخون

موارد احتياط:

نارسايي كليوي ، درد شكم ، انسداد روده

مصرف در بارداري و شيردهي : اشكالي ندارد

 

6- سي لاكس دينه

دسته داروئي:
ضد يبوست

شكل دارويي : قرص گياهي

مقدار مصرف:

در صورت يبوست شديد 2 قرص با هم شبها  و در مواقع يبوست خفيف يك قرص در هرشب

 

مصرف در بارداري و شيردهي: فقط با تجويز پزشك

 

يا تشكر از  پايگاه الكترونيكي خدمات پزشكي ايران

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم شهریور 1384ساعت 9:28  توسط نازنين رضاقلی  | 

نكاتي در خصوص اسهال و راههاي درمان آن

افزايش غير طبيعي دفعات اجابت مزاج كه معمولاً با تغيير در قوام و حجم مدفوع همراه است، اسهال ناميده مي‌شود كه مي‌تواند به دو صورت حاد يا مزمن بروز كند.
اسهال مي‌تواند در اثر ابتلاء به عفونتهاي ميكروبي و يا ويروسي، بيماريها (نظير التهاب‌هاي روده‌اي و ايدز)، ناسازگاريهاي غذايي، حساسيت به الكل يا مسموميتها، بروز نمايد.
اصولاً اسهال خفيفي كه با ساير علائم (تب، دفع خون و ...) همراه نباشد، خودبخود بهبود مي‌يابد، اما در صورتيكه جنبه آزاردهنده‌اي به خود بگيرد، مي‌توان از فرآورده‌هاي ضد اسهال بهره گرفت. اين فرآورده‌ها نيز تنها در درمان شرايط موقت و گذرا توصيه مي‌شوند.
**هشدار:
در صورتيكه اسهال بيش از دو روز بطول بيانجامد يا با تب بالا، از دست دادن %5 كل آب بدن يا دفع خون همراه شود، هرگز خوددرماني نكنيد و فوراً با
پزشك
تماس بگيريد.
ممكن است اسهال به از دست دادن مقدار زيادي از آب و املاح بدن منجر شود. در اين شرايط، دهان خشك شده و چشمها گود مي‌افتند. ضعف، كاهش ميزان دفع ادرار و سرگيجه نيز از علائم ديگر اين عارضه هستند. بنابراين جايگزيني آب از دست رفته براي افراد مبتلا به اسهال و خصوصاً در اطفال، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اينگونه موارد مي‌توان با نوشيدن انواع مايعات و يا استفاده از محلولهاي خوراكي نظير ا-آر-اس (رجوع به تك‌نگار اين دارو)، آب و املاح از دست رفته را باز گرداند.
در صورت عدم دسترسي به پودر بسته بندي شده ا-آر-اس، مي‌توانيد از فرمول زير براي تهيه آن استفاده نمائيد:
2 قاشق مرباخوري شكر
1 قاشق چايخوري نمك
1/2 قاشق چايخوري جوش شيرين
+ 4 ليوان آب جوشيده سرد شده و يا آب ميوه

*توجه: استفاده از محلولهاي تزريقي وريدي (انواع سرم) در اين موارد، تنها در صورتي ضرورت مي‌يابد كه بيش از %10 كل آب بدن از دست رفته باشد و تشخيص آن نيز بر عهده پزشك است.

از جمله روشهاي غير داروئي ديگري كه مي‌توانند به رفع علائم اسهال كمك كنند عبارتند از استراحت، رژيم غذايي مناسب (مصرف مايعا- غذاهاي كم حجم ولي مقوي و پرهيز از مصرف سبزيجات و ميوه‌جات خام) و خودداري از مصرف فرآورده‌هاي ملين.
ضمناً در مورد شيرخواراني كه از شير مادر تغذيه مي‌كنند بهيچ عنوان نبايد شير مادر را قطع نمود اما براي كودكاني كه با شير خشك تغذيه مي‌شوند، طبق تجويز پزشك نوع مناسب‌تري از شيرخشك توصيه مي‌شود.


درمان داروئي اسهال

فرآورده‌هاي ضد اسهال، علائم آزاردهنده اسهال را بهبود مي‌بخشند. مانند ساير داروها، در صورتيكه مصرف كننده ساير داروهاي
OTC (بدون نسخه) و يا نسخه‌اي مي‌باشيد، در مصرف اين فرآورده‌ها احتياط نمائيد. فرآورده‌هاي ضد اسهال تنها براي درمان شرايط موقت و گذرا توصيه مي‌شوند، بنابراين اگر اسهال براي مدت دو روز ادامه يابد و يا با تب بالا، كاهش بيش از %5 كل آب بدن و يا دفع خون همراه شود، حتماً بايد با پزشك تماس بگيريد. اين فرآورده ها عبارتند از:

 

1- زغال فعال (Charcoal Activated)
دسته داروئي: ضد اسهال- ضد نفخ
*توجه: استفاده از زغال فعال بعنوان پادزهر تنها تحت نظارت مستقيم پزشك مجاز مي‌باشد.
اسامي تجارتي:

 CARBONET

CHARBON
اشكال داروئي
OTC: فله (پودر جهت تهيه سوسپانسيون)
مقدار مصرف: بزرگسالان و كودكان بالاتر از 3 سال- 0/5 گرم هر نيم تا يكساعت (حداكثر 4 گرم در روز)
كودكان زير 3 سال- طبق تجويز پزشك
بعنوان ضد نفخ: بزرگسالان و كودكان بالاتر از 12 سال- 1 تا 4 گرم، بلافاصله پس از هر وعده غذا

نحوه مصرف: مقدار تعيين شده از پودر را در مقدار متناسبي آب يا آب ميوه پراكنده كرده، ميل نمائيد
موارد منع مصرف: مسموميت با مواد خورنده و سوزاننده- عدم هوشياري كامل بيمار
عوارض جانبي: استفراغ (معمولاً در صورت مصرف مقادير زياد)- يبوست- مدفوع سياهرنگ
مصرف در بارداري و شيردهي: منعي ندارد
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:
- اگر اسهال بيش از دو روز و تب يا نفخ بيش از يكهفته پس از مصرف دارو باقي بماند، به پزشك اطلاع دهيد.
- ميان مصرف اين دارو و ساير داروها فاصله زماني 2 ساعت را مراعات نمائيد.
- اين دارو را همراه با لبنيات مصرف نكنيد زيرا از اثر آن كاسته مي‌شود.
- اين دارو رنگ مدفوع را سياه مي‌كند كه جاي نگراني نيست.
- دارو را در ظروف دربسته شيشه‌اي يا فلزي نگهداري كنيد.

2- او-آر-اس (O.R.S)
دسته داروئي: جايگزين كننده آب و املاح از دست رفته
اسامي تجارتي:
REHYDRALYTE
NORMOLIT
تركيبات: 3/5 گرم سديم كلرايد+ 1/5 گرم پتاسيم كلرايد+ 2/9 گرم تري سديم سيترات + 20 گرم دكستروز در هر بسته پودر
اشكال داروئي
OTC: پودر بسته بندي شده در بسته‌هاي گرمي
مقدار مصرف: بزرگسالان و كودكان بالاتر از 3 سال- برحسب نياز
كودكان پائين تر از12 سال- تا روزي 3 ليتر از محلول آماده شده
شيرخواران- تا روزي يك‌ليتر ازمحلول آماده شده
نحوه مصرف: هر بسته از پودررا در يك ليتر (چهار ليوان) آب جوشيده سرد شده حل نموده، براي طعم بهتر،‌ در يخچال نگهداري كنيد و بلافاصله پس از تهيه مصرف نمايئد.
عوارض مصرف بيش از حد دارو: ممكن است در شيرخواران تشنج بدهد كه بايد از تشنج ناشي از كم آبي بدن تميز داده شود.
مصرف در بارداري و شيردهي: منعي ندارد
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:
- در صورت عدم بهبودي پس از مصرف دارو، به پزشك مراجعه كنيد.
- در صورت بروز استفراغ در شيرخوار، پس از 10 دقيقه دوباره مصرف دارو را با مقدار كمتر ودر دفعات بيشتر ادامه دهيد.
- بعد از تأمين آب و املاح بدن، براي كودك از ساير غذاها نيز استفاده نمائيد.

3- يدوكينول:

دسته داروئي: ضد اسهال
اشكال داروئي: قرص 210 ميلي گرمي
مقدار مصرف: بزرگسالان : روزي 3 عدد تا 20 روز

موارد احتياط: حساسيت به دارو ، ابتلا به بيماري هاي  تيروئيد

عوارض جانبي: دردهاي عصبي ( نوروپاتي) ، سزگيجه، خارش ، كهير ، كاهش بينايي ، تهوع و استفراغ ، درد شكم و بزرگ شدن تيروئيد
مصرف در بارداري و شيردهي: بهتر است اجتناب شود.
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:
- اگر اسهال بيش از دو روز و تب يا نفخ بيش از يكهفته پس از مصرف دارو باقي بماند، به پزشك اطلاع دهيد.
- طي 3 روز اول درمان ممكن است اسهال تشديد شود در صورت ادامه اين حالت بيش از 3 روز دارو را قطع و با پزشك خود مشورت كنيد.

- براي جلوگيري از عود مجدد عفونت بهداشت را كامل رعايت كنيد.

قبل و بعد از دفع مدفوع و صرف غذا دستها را با آب گرم و صابون بشوييد و از خوردن غذاهاي خام خودداري كنيد.

 

4- ديفنوكسيلات:

دسته داروئي: ضد اسهال
نام تجاري:

LOMOTIL 

اشكال داروئي: حاوي 5/2 ميلي گرم ديفنوكسيلات و 025/0 ميلي گرم آتروپين

مقدار مصرف: بزرگسالان : روزي 3 تا 4عدد و سپس كاهش دز مصرفي به 2 تا 3 عدد

موارد احتياط: حساسيت به دارو

عوارض جانبي: سرگيجه ، سر درد، خشكي دهان ، افزايش فشارخون ( بدليل احتباس ادراري) ، بي اشتهايي و تپش قلب

مصرف در بارداري و شيردهي: اجتناب شود.
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:
-از مصرف دارو بدون تجئيز پزشك خودداري كنيد.

- مصرف طولاني مدت دارو باعث ايجاد وابستگي به دارو مي شود.

 

5- لوپرامايد هيدروكلرايد:

دسته داروئي: ضد اسهال
اشكال داروئي: قرص و كپسول 2 ميلي گرمي
مقدار مصرف: بزرگسالان : 4 ميلي گرم دز شروع كننده ، سپس 2 ميلي گرم دز ادامه دهنده تا 5 روز

عوارض جانبي: كرامپ شكمي ، سر گيجه ، بثورات جلدي

مصرف در بارداري و شيردهي: بهتر است اجتناب شود.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم شهریور 1384ساعت 15:43  توسط نازنين رضاقلی  | 

اختراع انسولين جديد براي درمان بيماران ديابتي

پايگاه اينترنتي بي‌بي‌سي روز شنبه نوشت: اين انسولين جديد كه با نام تجاري "اگزوبرا" (‪ (Exuberaو توسط شركت دارويي "فايزر" ‪(Pfizer Inc  ) ) توليد و براي بررسي در اختيار اداره نظارت بر مواد غذايي و دارويي قرار گرفته بود، به جاي تزريق، از طريق استنشاق وارد بدن مي‌شود.
در نتيجه، با استفاده از اين روش، نياز بيماران به تزريق روزانه از ميان مي‌رود يا دست كم تقليل مي‌يابد.
انسولين جديد هنوز روانه بازار نشده است اما با كسب مجوز دولتي، انتظار مي رود ميليون‌ها نفر از مبتلايان به بيماري قند در آمريكا و ساير كشورها، به استفاده از آن روي آورند.
كارشناسان دارويي پيش بيني كردند كه فروش سالانه‌اين دارو تنها در آمريكا به بيش از دو ميليارد دلار بالغ شود.
اين دارو با همكاري فايزر و دو شركت فرانسوي تهيه خواهد شد.
تحقيقات يكي از اين دو شركت فرانسوي، منجر به كشف فرمول جديد انسولين شد كه از طريق بافت‌هاي ريوي قابل جذب است و مي‌توان آن را استنشاق كرد.
نوع جديد انسولين كه مدت زمان تاثير آن كوتاه‌تر از نوع تزريقي است، دست كم در حال حاضر، به طور كامل جايگزين انسولين تزريقي نمي‌شود.
به گفته كارشناسان، مبتلايان به بيماري قند مي‌توانند از اين نوع انسولين قبل از صرف غذا استفاده كنند اما احتمالا اكثر بيماران همچنان به نوع تزريقي، با تاثير بلندمدت هم نياز خواهند داشت.
انسولين به طور طبيعي در لوزالمعده افراد سالم توليد و ترشح مي‌شود و براي نخستين بار در سال
۱۹۲۱ميلادي از انسولين، دارويي براي مقابله با عوارض بيماري قند استفاده شد.
انسولين نوع جديد، براي تمامي مبتلايان به بيماري قند مناسب نيست و خاص كساني است كه به "ديابت تيپ
۱ "مبتلا هستند.

ديابت تيپ 1:
بدن اين گروه از بيماران كه معمولا در سنين كمتر به ديابت مبتلا مي‌شوند، قادر به توليد انسولين مورد نياز بدن براي تنظيم ميزان گلوكز خون نيست و در نتيجه، بيمار به دريافت انسولين دارويي نياز دارد.
هم اكنون از انسولين تنها به شكل تزريقي ( گاه چند بار در روز ) براي مقابله با عوارض مرض قند و جلوگيري از بروز دشواري‌هاي ديگر مرتبط با آن استفاده مي‌شود.
از آنجا كه اين ماده در اثر مواد موجود در معده انسان تجزيه مي‌شود و خاصيت خود را از دست مي‌دهد، استفاده از نوع خوراكي انسولين، امكان پذير نبوده و در حال حاضر، نوع استنشاقي آن كه از طريق بافت‌هاي ريه جذب مي‌شود، تنها جانشين تزريق است.

ديابت تيپ 2:

اين بيماري معمولا در دوران بزرگسالي بروز مي‌كند و در بسياري از مبتلايان، عوارض اين بيماري از طريق رژيم غذايي كنترل مي‌شود و در برخي ديگر، استفاده از دارو، معمولا به شكل قرص، نيز ضرورت دارد.
هرگاه عوارض اين نوع مرض قند از طريق رژيم غذايي و داروي خوراكي قابل كنترل نباشد، استفاده از انسولين نيز توصيه مي‌شود كه در اين موارد، انسولين استنشاقي نيز ممكن است موثر باشد.

نوع استنشاقي انسولين كه در انگليس و چند كشور ديگر نيز در دست بررسي است، به شكل گردي بسيار نرم تهيه شده كه نحوه استفاده از آن، بي‌شباهت به داروهاي استنشاقي مورد كاربرد مبتلايان به آسم نيست.
يكي از پژوهشگران انگليسي كه در بررسي اگزوبرا شركت داشت، مي‌گويد: با به بازار آمدن داروي جديد، بسياري از مبتلايان به‌مرض قند اين امكان را مي- يابند تا به جاي چندبار تزريق انسولين در روز، نياز خود به آن را، تنها يك بار از طريق تزريق و در موارد ديگر، از راه استنشاق تامين كنند.

برگرفته از پايگاه الكترونيكي خدمات پزشكي ايران به نقل از خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم شهریور 1384ساعت 14:20  توسط نازنين رضاقلی  | 

ترامادول : داروي ضد دردي كه امروزه بي رويه مصرف مي شود!!!!

بدليل  افزايش مصرف ترامادول در ايران ذكر نكاتي علمي براي روشن نمودن نحوه عملكرد و عوارض مصرف اين دارو ضروري به نظر مي رسد:

 

ترامادول تركيبي صناعي  است كه بعنوان ضد درد ( شبيه به داروهاي مخدر يا اپيوئيدي ) كاربرد دارد. اشكال دارويي آن كه در ايران موجود مي باشند قرص و كپسول 50 و 100 ميلي گرمي وآمپول 50 ميلي گرم در هر ميلي ليتر مي باشد.  اين دارو در تسكين دردهاي نسبتا" شديد (حاد) و مزمن مثل دردهاي بعد از عمل جراحي يا سرطاني  استفاده مي شود.

اثر داروهاي مخدر يا اپيوئيدي مثل مرفين از طريق گيرنده µ در بدن مي باشد. ترامادول نيز در كبد متابوليزه شده و تشكيل يك متابوليت با تمايل بسيار زياد براي باند شدن به گيرنده µ را مي دهد ، لذا اثرات ، وابستگي و عوارضي شبيه به داروهاي مخدر در بدن ايجاد مي كند ( عوارضي همچون سرگيجه، خواب آلودگي ، يبوست ، تعريق ، خارش و در مواردي نادر دپرسيون تنفسي). در نتيجه با قطع ناگهاني ترامادول بعد از مصرف طولاني مدت آن ،علايم قطع مورفين در بدن ( علايم withdrawal ) ظاهر مي گردد.

با توجه به نكات ذكر شده در بالا ، توجه به موارد زير ضروري است:

1-     از مصرف خودسرانه دارو بدليل ايجاد وابستگي بعد ازمصرف و تمايل به مصرف مجدد دارو ، جدا" خودداري كنيد.

2-    با توجه به بروز علايم شبيه به ترك مخدرها ، از قطع ناگهاني دارو بعد از مصرف طولاني مدت آن خودداري شود.

3-     در صورت بروز خوآب آلودگ شديد، سرگيجه و ضعف عضلاني شديد حنما" پزشك معالج خود را در جريان قرار دهيد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم شهریور 1384ساعت 13:10  توسط نازنين رضاقلی  | 

ايدز - بخش اول: معرفي بيماري


HIV
چيست؟

HIV يک ويروس است. ويروس موجود زنده بسيار کوچکی است که فقط در داخل سلول زنده می تواند تکثير كند و منتشر شود. اما نمی تواند به تنهايی به زندگي خود ادامه دهد. ويروس برای زندگی و تکثير به بدن يک ميزبان نياز دارد. زمانی که ويروس به بدن شخصی راه پيدا کرد، شروع به تکثير يا به عبارت ديگر شروع به شبيه سازی و از خودش درسلول های بدن اين شخص می کند. يک ويروس می تواند سلول هايی را که داخل آن جای گرفته و از آن تغذيه می کند ، معيوب کرده و به آنها آسيب برساند. اين يکی از راه هايی است که بدن را آلوده کرده و بيماری را بوجود می آورد. سيستم دفاعی بدن مجموعه ای از سلول ها است که در بدن شما با ويروس ها و عفونت ها مقابله می کند. در انسان، سيستم دفاعی بدن معمولا ويروس ها را به سرعت يافته و از بين مي برد. اشخاص آلوده، HIV را از شخص ديگری که پِيش از اين آلوده شده است دريافت می کنند، و در صورت آلوده شدن، همينطور می توانند آلودگی به ويروس را به شخص ديگر انتقال دهند. در واقع اين راهی است که HIV شيوع پيدا کرده و منتشر می شود. HIV مخفف "ويروس نقص ايمنی انسان" است. در دنيا آن را با نام "Human Immuno-deficiency Virus" می شناسند. به کسانی که آلوده به HIV شده اند، HIV positive   يا  +HIV’  می گويند.

چرا
HIV خطرناک است؟
اگر سيستم دفاعی بدن به ويروس حمله کرده و آن را می کشد، پس چرا
HIV يک مشکل است؟
ويروس های مختلف به قسمت های متفاوت بدن حمله می کنند. بعضی ها ممکن
است به پوست، ديگری به شش ها و يا قسمت های ديگر حمله کنند. سرماخوردگی های عمومی هم به وسيله يک ويروس ايجاد می شوند. چيزی که ويروس HIV را چنين خطرناک می سازد، اين است که مستقيماً سيستم دفاعی بدن را هدف قرار داده و به آن حمله می کند. جايی که معمولاً بدن را از شر ويروس ها رها می کند. اين ويروس به طور مشخص به نوع خاصي از سلول های سيستم دفاعی بدن حمله می کند که بدون آنها مبارزه با سيستم دفاعی بدن برای ويروس بسيار راحت است و HIV می تواند بدون درد سر در تمام بدن منتشر شود. اين فرايند قابل رويت نيست وهيچ راهی وجود ندارد تا بتوانيم با مشاهده اشخاص تشخيص بدهيم که شخصی آلوده به ويروس HIV است. تنها يک نوع تست خون، آن هم حدود سه ماه بعد از وارد شدن اولين ويروس به بدن می تواند وجود آن را در خون آشکار کند. ممکن است شخصی که آلوده به ويروس HIV شده است، تا سال های سال کاملاً سالم به نظر رسد و خود را در سلامت کامل احساس کند. ممکن است که حتی اطلاعي از آلودگي خود به ويروس نداشته باشد. هنگامی که سيستم دفاعی بدن تقليل يافت و ضعيف شد ، مبتلايان بطورشديد و روزافزونی نسبت به بيماری ها آسيب پذير می شوند. بيماری هايی که معمولاً در شرايط طبيعی بسيار ساده درمان می شوند.

ايدز چيست؟
نام بیماری
ايدز(AIDS = Acquired Immuno Deficiency Syndrome) به معنی نقص ایمنی اکتسابی است. يک سيستم دفاعی زيان ديده و معيوب نه تنها به وسيله ويروس HIV، که در مرحله اول به آن حمله ور شده آسيب ديده است ، بلکه همچنين با عفونت های ديگر مورد حمله قرارمی گيرد. اين سيستم دفاعی آسيب ديده، ديگر برای مقابله با ويروس هايی که حتي تا پيش ازاين مزاحمتی برايش نداشتند را ندارد. ویروس HIV
دفاع بدن را روز به روز
كاهش می‌دهد ، تا حدی كه هر میكروبی حتی میكروبهای بسیار ضعیف هم فرصت پیدا می‌كنند كه فرد مبتلا را بشدت بیمار كنند. همچنان که زمان می گذرد، شخصی که به ويروس HIV آلوده شده است، نسبت به قبل بيشتر و بيشتر به بيماری مبتلا می شود. معمولاً چندين سال بعد از آلودگی و ورود ويروس به بدن، آن ها مبتلا به بيماري های خاص ناشناخته و عجيب متعددی می شوند. اين مرحله ای است که می گويند فرد به ايدز مبتلا شده است. در اين دوره كه فرد به بيماری های وخيم و خطرناک جدی دچار می شود، تعداد سلول های دفاعی در بدن او كمتر از ميزان طبيعي در افراد سالم است. در کشور های مختلف تفاوت های اندکی در تعريف اين مرحله وجود دارد که چه زمانی يک شخص را آلوده به ويروس HIV ويا شخص را مبتلا به بيماری ايدز و يا بنامند. ايدز ( Acquired Immune Deficiency Syndrome ) يک حالت به شدت وخيم است ودر اين مرحله بدن دفاع بسيار ضعيفی در برابر هر نوعی از عفونت و بيماری را دارد.

بدون درمان دارويی،ايدز معمولاً در يک دوره که ممکن است به طور متوسط گاه تا ١٠ سال هم به درازا بکشد، بدون علامت است و تازه بعد از این مدت علائم آن ظاهر گشته و بيماري پيشرفت مي کند. این فاصله زمانی آلودگی تا بيماری، ازفردی به فرد دیگر متفاوت است و به عوامل زیادی از جمله وضعیت سلامتی فرد و عادات بهداشتی وی ارتباط دارد. اين ميانگين با ميزان رعايت بهداشت فردي ارتابط مستقيم دارد. در كشورهاي فقير، کسانی که توانايی تهيه تغذيه کافی و بهداشت را ندارند ممکن است که بروز علائم پيشرفت بيماري سريعتر باشد. داروهای درمانی HIV تنها می توانند زمان بين آلودگی به ويروس تا بروز علائم ايدز را طولانی تر کنند. پزشکان معمولاً سعی می کنند تا قبل از زمانی که بيماری نمايان شود، به شخص شانس عمرطولاني تري را بدهند.

علائم بيماری :با کاهش قدرت سيستم دفاعی
به مرور زمان بدن آماده ابتلا به عفونتها و سرطانهايی می شود که به طور معمول در مردم عادی ديده نمی شوند ، اين بيماريها بصورت بيماريهاي ريوی ، اسهالهاي شديد و مزمن ،‌ تبهای طولانی ، کاهش وزن ،‌ اختلالات شخصيتی ،‌ بيماريهاي مغزی وپوستی خود را نشان مي دهند که درنهايت منجر به مرگ فرد مبتلا خواهد شد.

علائم اصلی
ایدز: كاهش وزن بیشتر از 10 درصد، اسهال مزمن بیشتر از یك ماه، تبهای متناوب یا ثابت بیش از یك ماه.

علائم فرعی:
سرفه پایدار به مدت بیش از یك ماه ، عفونت پوستی منتشر همراه با خارش، تبخالهای عود كننده ، برفك دهانی. ، عفونت تبخالی مزمن پیشرونده و منتشر، بزرگ شدن عمومی غدد لنفی آلودگی به ویروس ایدز دلیل ابتلا به بیماری ایدز نیست ولی سرانجام تقریباً بطوراجتناب ناپذیری به بیماری ایدز منتهی می شود.

یكی از اولین راه های شناخت یك بیماری، شناخت علائم و
مراحل مختلف سیر بیماری است. با این شناسایی می توان از گسترش و توسعه بیماری در مراحل اولیه جلوگیری نمود.

علائم آلودگی بیماری ایدز بسیار پیچیده است و
دارای مراحلي است كه الزاماً همه آنها در افراد آلوده مشاهده نمی شود. این مراحل عبارتند از:

مرحله اول ، عفونت حاد
:

در اغلب موارد در صورتی كه
تعداد كافی ویروس ایدز وارد بدن فردی شود ، بعد از چند هفته علائمی نظیر تب ، گلودرد،بزرگی غدد لنفاوی، درد مفاصل و عضلات ، سر درد، ضعف و بی حالی، بی اشتهایی ، تهوع و استفراغ، كاهش وزن، اسهال و گاهی دانه های جلدی و یا تظاهرات عصبی ظاهر میگردد. این علائم اختصاصی نبوده و شباهت كاملی با نشانه های بسیاری ازبیماریهای دیگر دارد. چون خود بخود ظرف یك تا دو هفته بهبودی حاصل میگردد ، كمتر اتفاق می افتد كه بیماری دراین دوره تشخیص داده شود. بعلاوه از هنگام ورود ویروس ایدز تا مثبت شدن نتیجه آزمایشگاهی كه نشانگر آلودگی فرد است حدود 2 تا 12 هفته و گاهی تا16 ماه طول می كشد. در این فاصله زمانی ، فرد، آلوده بوده و ممكن است سایرین را آلوده كند.

مرحله دوم، بدون علامت
:

پس از بهبودی خود بخودی مرحله حاد،
بیمار وارد مرحله بدون علامت می شود كه بر حسب نوع ویروس آلوده كننده از10تا 17 سال طول می كشد. در این مدت شخص آلوده هیچگونه علامتی از بیماری را بروز نمی دهد و به ظاهر كاملاً سالم است ولی برای دیگران آلوده كننده می باشد. این مرحله نزد كودكان كوتاهتر است و در این مرحله شخص دیگران را مبتلا می كند. در این دوره آزمایش خون مثبت است. كنترل انتشار ویروس در این مرحله مشكل می باشد.

مرحله سوم
بزرگی منتشر و پایدار غدد لنفاوی:

دراین مرحله غدد لنفاوی بزرگ شده و به شكل
قرینه و بدون درد، در بیش از دو نقطه بدن بجز ناحیه كشاله ران ظاهر می شوند و حداقل 3 ماه باقی می مانند.

مرحله چهارم، مرحله قبل از ایدز و حالات وابسته به
ایدز:

قبل از بروز نهایی بيماري ، عوارضی ظاهر می شود كه به آن علائم ایدز
می گویند و عبارتند از:

كاهش وزن بیشتر از10درصد وزن سابق
.

اسهال
به مدت بیشتر از یك ماه.

تب به مدت بیشتر از یك ماه
.

عرق شبانه
.

خستگی، بی حالی و ضعف
.

این علائم را مقدمه استقرار كامل ایدز كه
پایان طیف بیماری می باشد ، به حساب می آورند. در برخی موارد، بی قراری، بی اشتهایی، دل درد و سردرد وجود دارد و تغییرات عصبی منجر به از دست دادن حافظه و آسیب اعصاب محیطی می شود. این علائم معمولاً متناوب است ولی كاهش وزن در اكثر بیماران وجود دارد و پیشرونده هم می باشد. بسیاری از بیماران در این مرحله دچار ضایعات پوستی، مخاطی و ضایعات دائم و یا عود كننده دهانی و یا ناحیه تناسلی به علت ویروسهای مختلف می شوند.

مرحله پنجم، ایدز
:

مرحله نهایی آلودگی ،
بروز علائم ايدز است. در این مرحله به علت كاهش شدید قدرت دفاعی بدن، شخص مستعد ابتلاء به بسیاری از عفونت می شود كه علائم بسیار متنوعی دارند و درنهایت بیمار را از پای در می آورند. در اين مرحله ممكن است انواعي از سرطانها نيز دامنگير فرد مبتلا شوند.

ويروس
HIV از چه راههايی سرايت می کند؟

تماس
جنسی نا امن:
شايعترين راه سرايت تماس جنسی است. ويروس ممكن است از فرد
آلوده به شريك جنسی ‌اش، (مرد به زن، زن به مرد، مرد به مرد و يا زن به زن) منتقل شود. آلودگی از طريق تماس جنسی ٨٠ درصد كل موارد را شامل می‌شود. وجود بيماريهای مقاربتی مثل سوزاك، سفليس و همچنين زخمهای دستگاه تناسلی خطر آلودگی را چند برابر خواهد كرد. زنان بيشتر در معرض خطر آلودگی به وسيله شريك زندگی خود قرار دارند. زيرا احتمال انتقال از مرد به زن بيشتر از زن به مرد است.

استفاده مشترک
از سرنگ و سوزن آلوده جهت تزريق:
استفاده از سرنگ و سوزن آلوده بصورت مشترك
در معتادين تزريقی، يكی ازشايع ترين راه ‌های سرايت ويروس HIV است.

سرايت
از طريق خون و فرآورده‌های خونی:
استفاده از خون و فرآورده‌های خونی آلوده
به ويروس HIV از ديگر راه‌های انتقال است. خون قدرت آلوده كنندگی بالايی دارد.

سرايت از مادرآلوده به جنين در داخل رحم ويا كودك درطی دوران
شيردهی:
ويروس
HIV ممكن است از مادر آلوده به جنين در دوران حاملگی، هنگام وضع حمل يا كمی بعد از زايمان انتقال يابد. شير دادن يكی از راه‌های سرايت آلودگی از مادر به فرزند است. در كودكان آلودگی به ويروس HIV بسرعت به طرف ايجاد بيماری ايدز پيشرفت می‌كند و شانس زنده ماندن كودك هم كم است.

راه‌های ديگر سرايت
عبارتند از:
پيوند اعضا از بافت‌های آلوده. خالكوبی با سوزن مشترک. سوراخ
كردن گوش توسط سوزن و وسايل آلوده. استفاده از مسواك و تيغ ريش تراش شخص بيمار. ختنه با وسايل آلوده. اين ويروس ازطريق خون، منی (همچنين شامل مايعی كه قبل ازمنی خارج مي شود)، ترشح واژن، مقعد ويا بريدگي ها وزخم ها وارد شود. پوست سالم يک سد بسيار قوی دربرابر ورود ويروس HIV وساير ويروسها وباكتری ها است. شايعترين راه سرايت تماس جنسی نا امن است.

آيا هر برخوردي می تواند آلودگی به
HIV بوجود آورد؟

نه، به طور مثال تماس جنسی بدون محافظ تنها زمانی خطرناک است و
ريسک آلوده شدن را دارد که يکی از طرفين آلوده به ويروس باشند. بنابراين اگر شريک جنسی شما ناقل HIV نباشد، هيچ شکلی از سکس و يا نوع فعاليت جنسی بين شما باعث دريافت آلودگی و در نتيجه سرايت بيماری به شما نخواهد بود. افراد از طريق خود ارضايی هم به ويروس آلوده نخواهند شد. ويروس تنها در صورتی انتقال خواهد يافت که خون يا هم كدام از مايعات بدن فردي كه قبلاً به ويروس آلوده شده ، با خون يا لايه هاي مخاطي شما در تماس باشد. خطر در تماس های جنسی، بيشتر درعدم شناخت کافی سوابق خونی شريک جنسی شماست. در هر صورت برای اطمينان مي توان از پوششهاي جلوگيري از بارداري استفاده كرد، مگر تا زمانی که مطمئن باشيد که هيچ کدام از شما شريک جنسی ديگری ندارد و قبلاً آلوده به ويروس نشده است.

 

مطالب فوق از بخش علوم زيستي ( سايت Persian Tools forum ) گرفته شده است. ( نوشته منيرزاده)

در بخش بعدي جديد ترين داروهاي موثر در درمان ايدز معرفي خواهند شد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم شهریور 1384ساعت 11:44  توسط نازنين رضاقلی  | 

پوست و برخي داروهاي پوستي

پوست با دارا بودن سطح متوسطي حدود ٢ متر مربع (٢.٥يارد مربع) ، يکي از بزرگترين اعضا بدن است . پوست يک سد محافظتي بين محيط جهان اطراف با عضلات ، اعضاي داخلي و عروق خوني و اعصاب بدن تشکيل مي دهد . مو و ناخنها از پوست منشا گرفته ويک حفاظت اضافي ايجاد مي کنند . ظاهر پوست به طور گسترده ای تغيير مي کند . که اين تغيير نه تنها به دليل عواملي همچون افزايش سن بوده ، بلکه ، نمايش دهنده نوسانات هيجاني و سلامت عمومي ، نيز مي باشد .
پوست يک عضو زنده است . فوقاني ترين لايه آن اپيدرم بوده که سطح پوست را تشکيل مي دهد و متشکل از سلولهای مرده است و در هر فرد حدود ٣٠ هزار عدد از اين سلولها در هر دقيقه ريزش مي کنند . با اين وجود سلولهای زنده پوست دائما در قسمت تحتاني تر اپيدرم توليد شده تا جايگزين اين سلولها گردند . در زير اپيدرم ، درم قرار گرفته که حاوی عروق خوني ، انتها های عصبي و غدد مي باشد . لايه ای ازچربي در زير درم قرار مي گيرد و به عنوان يک عايق ، ضربه گير و منبع انرژی عمل مي کند .

محافظت و احساس
هر چند اکثر قسمتهای پوست ضخامتي کمتر از ٦ ميليمتر (¼ اينچ ) دارند . اما پوست يک لايه محافظتي قوی است . جز اصلي سطح پوست يک پروتئين زمخت فيبری است که کراتين نام دارد . اين ماده را مي توان در مو که ايجاد حفاظت و گرما مي کند و در ناخنها که انتهاهای ظريف انگشتان دست و پا را مي پوشانند ، پيدا کرد . پوست يک سد دفاعي کاملا موثر در برابر ميکروارگانيسمها و مواد مضر ايجاد ميکند ، اما اين سد بيشترين تاثير را زماني دارد که سطح آن دست نخورده باقي ماند . زخمها ممکن است عفوني شوند و به باکتريها ، که بعضي از آنهادر سطح پوست زندگي مي کنند ، اجازه دهند که وارد جريان خون شوند . سبوم که مايع روغني است و از غدد سباسه موجود در درم تشکيل مي گردد ، به حفظ حالت ارتجاعي پوست و دفع آب ، کمک مي نمايد . به دليل اينکه پوست ما حالت ضد آب ( واترپروف ) دارد ، آب را به هنگام دوش گرفتن مثل يک اسفنج ، جذب نمي کنيم .
احساس لامسه ما از گيرنده هايي که در قسمت درم پوست وجود دارند و به فشار ، ارتعاش ، گرما ، سرما و درد پاسخ مي دهند ، ناشي ميشود . در هر ثانيه ، ميلياردها پيام از تحريکات دريافت شده در سرتاسر بدن به مغز ارسال شده و درآنجا اين پيامها به صورت يک "تصوير" حسي در مي آيد و فرد را از خطراتي مثل يک وسيله داغ ، آگاه مي سازند ، بعضي نواحي حسي مثل انتهای انگشتان ، دارای تراکم بالايي از گيرنده ها مي باشند .
پوست همچنين يک نقش اساسي در تنظيم دمای بدن ايفا مي کند و زمانيکه در معرض تابش نور خورشيد قرار مي گيرد ، ويتامين (
D) توليد مي نمايد که برای ايجاد استخوانهای قوی لازم است .

يک لايه واکنش گر
پوست ما به شيوه زندگي ما واکنش نشان مي دهد ، برای مثال ، پوست دستان يک باغبان ضخيم شده تا حفاظت بيشتری ايجاد کند . در طي روند پيری ، پوست چروکيده شده و خاصيت ارتجاعي آن کمتر مي شود که اين حالت مي تواند در نتيجه سيگار کشيدن يا تماس بيش از حد با نور خورشيد ، تسريع گردد . همچنين ، پوست مي تواند رنگ خود راتغيير دهد . در برخورد مستقيم با نور خورشيد ، اپيدرم و درم ملانين بيشتری توليد مي کنند ، ملانين ، رنگدانه ای است که تشعشعات مضر ماورا بنفش را فيلتر مي کند .
افزايش ملانين باعث تيره شدن پوست مي شود . مردمي که اصليت آنها متعلق به مناطقي با تابش شديد نور خورشيد مي باشد ، دارای پوست تيره تری بوده که به راحتي پوست روشن نمي سوزد . افراديکه پوست روشن دارند بدليل داشتن ملانين کمتر در پوست خود نسبت به آفتاب سوختگي حساسترند.

غشاهای مخاطي
غشاهای مخاطي ، لايه های سلولي هستند که قسمتهايي از بدن را که نبايد خشک شوند، حفاظت مي کنند . اين غشاها ، دهان و بيني ، داخل پلک ها ، مجاري تناسلي ، گوارشي و تنفسي را مي پوشانند . سلولهای اختصاصي موجود در اين غشاها تحت عنوان سلولهای گابلت ، موکوس را که يک پروتئين چسبنده است ترشح مي کنند ، موکوس باعث لغزنده سازی و پاکسازی مي شود . در نقاطي که حفرات بدن باز مي شوند ، غشاهای مخاطي در امتداد پوست قرار مي گيرند.


رشد و ترميم
پوست دائما خودش را از طريق ريزش سلولهای مرده و توليد سلولهای جديد ، نوسازی مي کند . در نتيجه سلولهای سطحي که به دليل سايش ، آسيب يا بيماری از دست مي روند ، سريعا جايگزين مي شوند . سلولهای جديد در اپيدرم که لايه فوقاني پوست است و به عنوان يک پوشش محافظتي ضخيم عمل مي کند، ساخته مي شوند.

 

رشد پوست
در اکثر نواحي بدن ، اپيدرم ، چهار لايه دارد . در تحتاني ترين قسمت ، لايه قاعده ای قرار دارد، که در آن سلولهای جديد ساخته مي شوند . به موازات حرکت به سطح ، سلولهاتغيير مي کنند تا لايه های بينابيني يعني سلولهای خاردار وگرانولار را تشکيل دهند . سلولهای در عرض ٢-١ ماه به سطح مي رسند . لايه سطحي متشکل از سلولهای مسطح مرده مي باشد که دائما ريزش مي کنند .
سلول لايه سطحي:
سلولهای مسطح مرده در سطح پوست يک پوشش محافظتي خشن تشکيل مي دهند . اين سلولها دائما به موازات از دست رفتنشان ، جايگزين ميشوند .
سلول گرانولار:
سلولهای لايه گرانولار مسطحتر از سلولهای خاردار هستند و ساختار سلولي آنها شروع به بهم خوردن مي کند.
سلول خاردار:
سلولهای واقع در لايه سلولي خاری ، بر آمدگيهای خاری دارند که آنها را به هم متصل مي کند و به پوست قدرت مي دهد .
سلول قاعده ای :
سلولهای لايه قاعده ای به درم چسبيده اند. اين ناحيه ، قسمتي از پوست است که سلولهای آن مرتبا تقسيم مي شوند تا سلولهای جديد را که بعدا به لايه های بعدی تبديل مي شوند ، بسازد.

ترميم پوست
زمانیکه پوست آسیب می بیند، از طریق ترمیم بافت آسیب دیده و جایگزین ساختن بافت از دست رفته با سلولهای جدید ، پاسخ می دهد . طی روند ترمیم ، بافت مرده یا آسیب دیده ، ابتدا توسط بافت اسکار و بتدریج با سلولهای جدید سالم جایگزین می شود . ترمیم پوست طی مراحلی که در زیر گفته شده ، صورت می گیرد.

1- هر آسیبی که منجر به ضایعه پوستی شود ، در صورتیکه ضایعه سطحی باشد مسئله مهمی نیست . ممکن است عروق خونی درم آسیب دیده و باعث خونریزی شود.
2- خون از عروق خونی نشت پیدا کرده ، منجر به تشکیل لخته می شود . فیبروبلاستها و سایر سلولهای اختصاصی ترمیمی تکثیر شده و به ناحیه آسیب دیده مهاجرت می کنند .
3- فیبرو بلاستها : کلافه ای از بافت فیبردار در داخل لخته ایجاد می کنند . به موازات انقباض رشته های فیبرین کلافه دچار چروکیدگی می شود . بافت پوستی جدید در زیر تشکیل می گردد .
4- کلافه فیروز ، سفت شده تا یک کبره زخم بر روی سطح پوست ایجاد کند . زمانیکه رشد پوست جدید کامل شود این کبره می افتد . با این وجود اثر زخم ممکن است باقی ماند .


حفاظت
هر چند ساختار اصلی پوست در کل بدن مشابه است ، اما تفاوتهای موضعی بعلت اختلاف عملکرد نقاط مختلف آن وجود دارد . برای مثال ، پوست کف دست و کف پا ، مو ندارند . تفاوتها بیشتر در ارتباط با رنگ ، بافت ، تراکم فولیکولهای مو ، غدد، پایانه های عصبی و عروق خونی رخ می دهد .

تنظیم حرارت بدن
پوست ، نقش قابل توجیهی در تنظیم دمای بدن ایفا می کند . برخلاف بعضی حیوانات ، انسان فاقد یک پوشش خزی ضخیم است تا بتواند گرما تولید کند . در عوض ، ما یک سیستم تنظیم حرارتی پیچیده داریم که دارای اجزایی مثل عروق خونی خاص در پوست است که تنها در ارتباط با حفظ و از دست دادن گرما می باشند . لایه چربی موجود در زیر پوست باعث حفاظت بیشتر می گردد .

دمای بالای بدن
اگر بدن خیلی گرم شود ، عروق خونی متسع شده تا اجازه دهند خون بیشتری به پوست ، یعنی جایی که خون خنک می شود ، برسد . این امر باعث می گردد تا پوست ، بر افروخته به نظر رسد . غدد عرق ، عرق بیشتری تولید کرده تا با تبخیر آن پوست خنک شود .

دمای پایین بدن
اگر بدن خیلی سرد شود ، عروق خونی باریک می گردند . عضلات راست کننده مو منقبض شده، باعث راست شدن موها و کشش پوست می گردد که حالتی شبیه پوست غاز پیدا می کند . موهای راست شده ، لایه ای محافظتی از هوا را نزدیک پوست نگه میدارند .

دراينجا به تعدادي از داروهي پوستي كه به صورت بدون نسخه در داروخانه عرضه مي شوند اشاره مي كنيم:

 

1-     بنزوكائين
تسكين درد، خارش و التهابات پوستي ناشي از سوختگي، آفتاب سوختگي، گزش حشرات و تماس با گياهان سمي- تسكين موقت دندان درد.
اشكال داروئي:پماد جلدي %5
مقدار مصرف:

بزرگسالان و كودكان بالاتر از 2 سال- به مقدار مورد نياز
موارد منع مصرف: حساسيت نسبت به دارو- كودكان زير 2 سال
موارد احتياط:

وجود عفونت، خراشيدگي يا بريدگي موضع و در صورت استعمال بر روي مخاط آسيب ديدگي شديد مخاط- كودكان و سالخوردگان بدحال و ناتوان (بدليل احتمال افزايش جذب و بروز مسموميت).
عوارض جانبي:
سوزش، گزش و قرمزي و تورمي كه قبل از مصرف در موضع وجود نداشته‌اند و در صورت حساسيت نسبت به دارو، كهير غول‌آسا.
عوارض مصرف بيش از حد دارو:
تاري ديد يا دوبيني- تشنج- سرگيجه- وزوز گوش- اضطراب- هيجان و بي‌قراري و بدنبال آن، خواب‌آلودگي و ايست قلبي- تنفسي.
مصرف در بارداري: فقط با تجويز پزشك.
مصرف در شيردهي:
در صورت امكان پرهيز شود.
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:

- در صورت تداوم ناراحتي پس از دو تا سه روز مصرف و يا بروز عفونت در موضع، به پزشك مراجعه نمائيد.
- از مصرف پماد به مقدار زياد و يا به مدت طولاني و بر روي مناطق وسيعي از پوست يا مخاط، جداً‌بپرهيزيد.
- از تماس دارو با چشم جلوگيري كنيد.
- مصرف اين دارو براي تسكين دندان درد بطور موقت و تنها تا زمان مراجعه به دندانپزشك توصيه مي‌شود. بنابراين در اولين فرصت به دندانپزشك مراجعه نمائيد.
- پس از مصرف دارو در دهان، تا بر طرف شدن بيحسي از خوردن بپرهيزيد زيرا ممكن است زبان يا لب خود را گاز بگيريد.

2-
پمادسوختگي
ضد سوختگي (سوختگيهاي سطحي و ادرار سوختگي) - محافظ پوست

توجه : اين دارو فقط در سوختگي هاي بدون تاول مصرف مي شود.
تركيبات:
روغن كبد ماهي
Cod (التيام بخش جلدي)+ زينك اكسايد (قابض و محافظ و ضد عفوني كننده پوست)
اشكال داروئي:
پماد جلدي (حاوي %50 روغن كبد ماهي
Cod+ %30 زينك اكسايد)
مقدار و نحوه مصرف:
يك لايه نازك از پماد را روي موضع ماليده، در صورت لزوم آنرا با گاز استريل بپوشانيد.
در ادرار سوختگي نوزادان- هنگام خواب پماد را روي محل تماس با كهنه يا پوشك بماليد. در صورت لزوم مي‌توانيد اين عمل را سه تا چهار بار در روز تكرار كنيد.
مصرف در بارداري و شيردهي: منعي ندارد
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:

- در صورت تداوم ناراحتي يا بروز عفونت در موضع، به پزشك مراجعه نمائيد.
- اين دارو تنها براي استعمال خارجي است. از تماس آن با مخاط و مخصوصاً چشم جلوگيري نمائيد.

3
- كالامين-دي
موارد مصرف: قابض و ضد حساسيت پوستي (در تماس با گياهان سمي- گزش حشرات و آفتاب سوختگي)
تركيبات:
كالامين (قابض و التيام بخش جلدي)+ ديفن هيدرامين هيدروكلرايد (ضد هيستامين و بي‌حس كننده موضعي)
لوسيون
(حاوي %8 كالامين+ %1 ديفن هيدرامين هيدروكلرايد) در بسته بندي 60 ميلي‌ليتري
كرم
(حاوي %8 كالامين + %1 ديفن هيدرامين هيدروكلرايد)
مقدارمصرف:
روي 3 تا 4 بار روي موضع بماليد.
موارد منع مصرف:
حساسيت نسبت به هر يك از اجزاء دارو- وجود تاول و يا خراشيدگي و بريدگي موضع
عوارض جانبي:
خشكي و التهاب خفيف پوست
مصرف در بارداري و شيردهي:
منعي ندارد
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:

- از مصرف اين دارو براي مدت بيش از يكهفته و در سطح وسيعي از پوست، خودداري نمائيد.
- در صورت عدم بهبودي يا بروز تحريك و حساسيت جلدي، مصرف دارو را قطع كرده، دارو را از روي پوست بشوئيد و به پزشك مراجعه نمائيد.
- اين دارو تنها براي استعمال خارجي است. از تماس آن با مخاط و مخصوصاً چشم جلوگيري كنيد.

4
- كالاندولا (دينه)

 درماتيت‌هاي حساسيتي (آرژيك) و التهابهاي پوستي- ادرار سوختگي- خشكي و تركهاي پوست- گزش حشرات- پيشگيري و درمان آفتاب سوختگي
تركيبات: عصاره گل هميشه بهار (   Calendula officinalis
    )
شكال داروئي: پماد 15 گرمي
مصرف در بارداري و شيردهي:
منعي ندارد
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:

- در صورت تداوم ناراحتي پس از 2 تا 3 روز مصرف و يا عفون موضع، به پزشك مراجعه نمائيد.
- اين دارو تنها براي استعمال خارجي است. از تماس آن با مخاط و مخصوصاً چشم جلوگيري كنيد.

5
- كروتاميتون  
ضد چرب يا گال (جرب كش) و ضد خارش
اشكال داروئي: كرم جلدي %10
مقدارو نحوه مصرف :

به عنوان ضد جرب يا گال : پس از شستشو و خشك كردن بدن، دارو را به تمام نقاط (مخصوصاً نقاط چين‌دار) بدن ماليده، روز بعد همين عمل را تكرار نمائيد. (توجه داشته باشيد كه صبح روز پس از مصرف دارو بايد كليه لباسهاي بيمار و ملحفه‌ها تعويض شوند).
دو روز پس از آخرين بار مصرف دارو مي‌توانيد حمام كنيد.
بعنوان ضد خارش:
2 تا 3 بار در روز روي موضع بماليد.
موارد منع مصرف:
حساسيت نسبت به دارو، وجود خراشيدگي و بريدگي و التهاب موضع
موارد احتياط:
بعنوان ضد جرب در كودكان
عوارض جانبي:
تحريك- درماتيت تماسي
مصرف در بارداري و شيردهي:
فقط با تجويز پزشك
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:

- در صورت بروز تحريك يا حساسيت جلدي، مصرف دارو را قطع كرده، آنرا با آب و صابون شسته به پزشك مراجعه نمائيد.
- اين دارو تنها براي استعمال خارجي است. از تماس آن با مخاط و مخصوصاً چشم جلوگيري كنيد.
- كليه لباسها و ملحفه‌هاي بيمار بايد با آب داغ شسته و در دماي زياد (آفتاب مستقيم) خشك شوند.


6- دكسپانتنول
التيام بخش و تسكين خارش و التهابات پوستي ناشي از سوختگي، ادرار سوختگي، آفتاب سوختگي، گزش حشرات و تماس با گياهان سمي
اسامي تجارتي:

BEPANTHENE
اشكال داروئي: كرم جلدي %5
م
وارد منع مصرف:
بيماران هموفيل
عوارض جانبي:
سوزش- خارش- لكه‌هاي قرمز رنگ- درماتيت
مصرف در بارداري و شيردهي:
در صورت امكان پرهيز شود.
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:

- در صورت تداوم ناراحتي پس از 2 تا 3 روز مصرف و يا عفونت موضع به پزشك مراجعه نمائيد.
- اين دارو تنها براي استعمال خارجي است. از تماس آن با مخاط و مخصوصاً چشم جلوگيري كنيد.

7- ميرتوپلكس داروپخش
ضد ويروس در درمان تبخال
تركيبات: اسانس برگ مورد

(Myrtus communis)
اشكال داروئي: پماد جلدي %10
مقدار مصرف :
3 تا 5 بار در روز بصورت لايه نازك به موضع بماليد.
موارد منع مصرف:
حساسيت به دارو
مصرف در بارداري و شيردهي:
نامشخص
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:

- در صورت بروز تريك يا حساسيت جلدي، مصرف دارو را قطع كرده، به پزشك مراجعه كنيد.
- در صورت عدم بهبودي پس از مصرف اين دارو، به پزشك مراجعه نمائيد.
- اين دارو تنها براي استعمال خارجي است. از تماس آن با مخاط و مخصوصاً چشم جلوگيري كنيد.

 

8- ليدوكائين
افشانه - پيشگيري و تسكين دردهاي حفره دهان- دندان درد
پماد - تسكين موقت دندان درد و درد ناشي از رويش دندانهاي جديد- تسكين درد ناشي از سوختگي، آفتاب سوختگي، خراشيدگي و سائيدگي پوست (بعنوان مثال: نوك پستان زنان شيرده)، گزش حشرات، هموروئيد، زونا
ژل - پيشگيري و تسكين درد ناشي از سوندگذاري در پيشابراه زنان و مردان


اسامي تجارتي:

XYLOCAINE
اشكال داروئي:
افشانه حاوي 10 ميلي‌گرم ليدوكائين در هر پاف
پماد جلدي %5
ژل %2
مقدار مصرف :

افشانه:
بزرگسالان و كودكان بالاتر از 12 سال - دو پاف در هر ربع لثه و يا مخاط دهاني (حداكثر 3 پاف در طي نيمساعت)
كودكان- طبق تجويز پزشك
پماد:
بزرگسالان و كودكان بالاتر از 12 سال- به مقدار مورد نيازبه موضع بماليد (تقريباً 15 سانت طول پماد خارج شده از تيوپ و در بالغين با وزن بالاتر از 70 كيلوگرم، حداكثر نصف تيوپ)
كودكان- طبق تجويز پزشك
نحوه مصرف:
پس از استعمال پوستي، در صورت خراشيدگي، روي آنرا با گاز استريل بپوشانيد.
براي استعمال بر روي نوك پستان، پماد را بوسيله يك تكه كوچك گاز استريل روي موضع بماليد.
در صورت استعمال در حفره دهان، قبل از مصرف، موضع را خشك كنيد و ترجيحاً با استفاده از رول پنبه، از رقيق شدن پماد و يا بلع آن، جلوگيري نمائيد.
ژل:
بزرگسالان و كودكان بالاتر از 12 سال- به مقدار مورد نياز استعمال شود (حداكثر يك تيوپ در طي 12 ساعت)
كودكان- طبق تجويز پزشك
موارد منع مصرف: حساسيت نسبت به دارو
موارد احتياط:
وجود عفونت- خراشيدگي يا بريدگي موضع و در صورت استعمال بر روي مخاط، آسيب ديدگي شديد مخاط- كودكان و سالخوردگان بدحال و ناتوان (بدليل احتمال افزايش جذب و بروز مسموميت)
عوارض جانبي:
سوزش، گزش، قرمزي و تورمي كه قبل از مصرف در موضع وجود نداشته‌اند. در صورت حساسيت نسبت به دارو، كهير غول‌آسا.
*
توجه:
در صورت بروز كهير غول‌آسا كه نشانه حساسيت مفرط نسبت به داروست، مصرف آنرا قطع نمائيد.
عوارض مصرف بيش از حد دارو:
تاري ديد و يا دو بيني - تشنج- سرگيجه- وزوزگوش- اضطراب- هيجان و بي‌قراري و بدنبال آن، خواب‌آلودگي و ايست قلبي- عروقي
مصرف در بارداري:
در صورت امكان، پرهيز شود.
مصرف در شيردهي:
منعي ندارد
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:

- در صورت تداوم ناراحتي پس از 2 تا 3 روز مصرف و يا بروز عفونت در موضع، به پزشك مراجعه نمائيد.
- از مصرف پماد به مقدار زياد و يا به مدت طولاني و بر روي مناطق وسيعي از پوست يا مخاط. جداً بپرهيزيد.
- از تماس دارو با چشم جلوگيري كنيد.
- مصرف اين دارو براي تسكين دندان درد بطور موقت و تنها تا زمان مراجعه به دندانپزشك توصيه مي‌شود. بنابراين در اولين فرصت به دندانپزشك مراجعه نمائيد.
- پس از مصرف دارو در دهان، تا برطرف شدن بيحسي از خوردن بپرهيزيد زيرا ممكن است زبان يا لب خود را گاز بگيريد.


9- ماينوكسيديل
 درمان طاسي مردان
ا
سامي تجارتي:

 ROGAINE
اشكال داروئي:
محلول موضعي حاوي 20 ميلي‌گرم ماينوكسيديل در هر ميلي‌ليتر
مقدار و نحوه مصرف:
بزرگسالان- توسط اپليكاتور، مقدار يك ميلي‌ليتر دو بار در روز روي پوست سر نواحي كم مو استعمال شود.
موارد منع مصرف: حساسيت نسبت به دارو و يا پايه اصلي آن (الكل)
موارد احتياط:

وجود خراشيدگي، بريدگي، سوختگي و هر گونه اختلال پوستي در پوست سر (بدليل احتمال افزايش جذب و بروز مسموميت)- بيماران قلبي عروقي (بدليل اثر گشادكنندگي عروق و افزايش خطر حمله قلبي)
عوارض جانبي:
قرمزي، خارش و خشكي پوست- شوره سر- تشديد ريزش مو و طاسي- اگزما (درماتيت تماسي آلرژيك)- اختلالات بينايي و كاهش دقت بينايي- اختلالات جنسي و در صورت حساسيت مفرط، كهير- رينيت حساسيتي (آلرژيك) و تورم صورت.
عوارض مصرف بيش از حد دارو:
افت فشارخون، طپش قلب، سردرد، غش، درد قفسه سينه و كاهش عمق تنفس و اغماء
* توجه: در صورت بروز هر يك از عوارض فوق، موضع را با آب و صابون شسته و به پزشك مراجعه كنيد.
مصرف در بارداري وشيردهي:
فقط با تجويز پزشك
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:

- مصرف دارو را زير نظر پزشك آغاز كنيد تا قبل از مصرف، سلامت كامل پوست سر و عدم ابتلاء شما به مشكلات قلبي عروقي بررسي شود و پس از مصرف نيز، حداقل هر 6 ماه يكبار براي پيگيري به پزشك مراجعه نمائيد.
- قبل از مصرف دارو، بروشور آنرا بدقت مطالعه نمائيد.
- از استنشاق دارو و تماس آن با چشم و مخاط بپرهيزيد و در صورت تماس، فوراً محل را با آب سرد فراوان بشوييد.

10
- سيلور سولفاديازين
ضد عفوني كننده موضعي جهت جلوگيري از عفونت ضايعات سوختگي درجه دوم و سوم

اسامي تجارتي:

SILVADE FLAMMAZINE
اشكال داروئي:
كرم جلدي حاوي 10 ميلي‌گرم دارو در هر گرم در بسته‌بنديهاي پنجاه و پانصد گرمي.
مقدار و نحوه مصرف :
بعد از تميز كردن زخم و برداشتن بافت مرده و زايد با استفاده از دستكش استريل كرم را با ضخامت 16 ميليمتر روي موضع بماليد و در صورت لزوم روي آنرا با گاز استريل بپوشانيد. اين عمل را يك الي دو بار در روز تكرار نمائيد و در صورت پاك شدن دارو از روي موضع، آنرا تجديد نمائيد.
موارد منع مصرف: حساسيت نسبت به دارو- نوزادان نارس
موارد احتياط:
نارسايي كبدي يا كليوي
عوارض جانبي:
خارش، سوزش، بثورات جلدي و درد موضع


عوارض مصرف بيش از حد دارو:
كاهش برگشت پذير گلبولهاي سفيد خون
* توجه:
در صورت مشخص شدن اين عارضه، دارو را بطور كامل از روي پوست بشوييد.
مصرف در بارداري:
فقط با تجويز پزشك
مصرف در شيردهي:
پرهيز شود.
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:

- در صورت مصرف دارو روي نواحي وسيعي از بدن، بيمار را بايد حتماً از لحاظ غلظت خوني دارو، عملكرد كليه و عوارض خوني دارو، پيگيري شود.
- بيمار بايد از لحاظ بروز عفونت ثانويه قارچي پيگيري شود.
- درمان را تا ترميم كامل موضع ادامه دهيد.
- اين دارو تنها براي استعمال خارجي است، از تماس آن با مخاط و مخصوصاً چشم جلوگيري كنيد.
- استحمام روزانه مي‌تواند به ترميم زخم كمك كند.


11
- ويتامين آ- د
التهابات پوستي ناشي از ادرار سوختگي- آفتاب سوختگي- سوختگيهاي خفيف و خشكي و تركهاي پوست.
اشكال داروئي:

پماد جلدي حاوي 850 واحد بين‌الملل ويتامين آ وهشتادو پنج واحد بين‌الملل ويتامين د در هر گرم.
مقدارمصرف :
به مقدار مورد نياز روي موضع بماليد و در صورت لزوم پانسمان كنيد.
مصرف در بارداري و شيردهي:
منعي ندارد
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:

- در صورت تداوم ناراحتي، حتماً به پزشك مراجعه نمائيد.
- اين دارو تنها براي استعمال خارجي است، از تماس آن با مخاط و مخصوصاً چشم جلوگيري كنيد.

12- زينك اكسايد :
درماتيت‌هاي حساسيتي (آلرژيك) و التهابات پوستي ناشي از سوختگيهاي خفيف، ادرار سوختگي، پيشگيري و درمان آفتاب سوختگي، خراشيدگي‌ها، تماس با گياهان سمي و گزش حشرات، خشكي و تركهاي پوست، آكنه، اگزما، زردزخم، شوره و زخمهاي واريسي
اشكال داروئي: پماد جلدي %20
مقدارمصرف :
به مقدار مورد نياز روي موضع بماليد
موارد منع مصرف:
حساسيت نسبت به دارو
مصرف در بارداري و شيردهي:
منعي ندارد
نكات قابل توجه قبل از مصرف دارو:

- در صورت تداوم ناراحتي يا بروز التهاب از ادامه مصرف دارو خودداري كنيد.
- اين دارو تنها براي استعمال خارجي است، از تماس آن با مخاط و مخصوصاً چشم جلوگيري كنيد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم شهریور 1384ساعت 9:30  توسط نازنين رضاقلی  | 

خواص درمانی لیمو ترش

 ترجمه دکتر بهارک محمودی و شیدا شیدایی فر

 

لیمو سرشار از خواص درمانی

آب لیمو ترش و اسانس آن برای بدن، ذهن و روح بسیار مفید است. اسانس لیمو به واسطه انرژی زا بودن آن مشهور است. در کشور ژاپن به واسطه اثرات شاداب کننده و فرح بخش این اسانس، آن را به هنگام کارکردن کارمندان در فضا منتشر میکنند. همچنین میتوان از چند قطره از اسانس لیمو به عنوان بخور استفاده کرد، یا مقداری ازآن را در وان حمام ریخت. این کار باعث سرحال شدن کلیه اعضا بدن میشود. البته نباید هرگر اسانس لیمو را بدون رقیق کردن برروی پوست بکار برد زیرا باعث بروز مشکلات پوستی میشود.

درخشان کننده چشمها : سعی کنید در نوشیدنی هایتان از آب لیمو استفاده کنید. فرضا" هر روز صبح یک عدد لیمو را با مقداری آب گرم میل کنید. نوشیدن این مایع به جای نوشیدن چای باعث میشود شما بدن سالمتری داشته باشید. همچنین در اثر نوشیدن مایعات حاوی آب لیمو، چشمهای شما درخشانتر شده و پوستی سرحال تر از قبل خواهید داشت. در صورت تمایل برای بهتر کردن طعم آن میتوانید از شکر یا عسل استفاده کنید.

تسکین دهنده گلودرد : لیمو دارای اثرات ضد عفونی کننده و قابض است و بدین جهت میتوان از آن برای درمان گلودرد استفاده نمود. با توجه به مقدار بسیار زیاد ویتامین "ث" موجود در لیمو، مصرف آن باعث افزایش مقاومت سیستم ایمنی بدن میشود. برای فرد مبتلا به آنفلونزا و سرماخوردگی مصرف مخلوطی از آب لیمو تازه با عسل در یک لیوان آب گرم بسیار مفید است.

نیرو بخش و تب بر : مصرف آب لیمو باعث کاهش تب در افراد بیمار میشود. به عنوان مثال اگر چند قطره از اسانس لیمو یا مقداری آب لیمورا به آب سرد اضافه کنید، سپس با استفاده از یک دستمال آن را روی پیشانی تب دار قرار دهید، این کار باعث کاهش تب وتقویت نیروی بدن خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که قبل از قرار گرفتن در مقابل نور آفتاب باید از قرار دادن اسانس لیمو به صورت مستقیم برروی پوست خودداری شودزیرا ممکن است باعث بروز حساسیتهای پوستی گردد.

تسکین دهنده درد : لیمو باعث تسکین سردردهای معمولی و سردردهای میگرنی میشود. برای این منظور میتوان 5 قطره اسانس لیمو را در25 میلی لیتر از یک روغن حامل مناسب (مانند روغن بادام) مخلوط کرد و آنرا با استفاده از یک دستمال کتانی برروی ناحیه مبتلا به درد ماساژ داد.

پاک کننده پوست : اگر پوست شما چرب است میتوانید آنرا با لیمو که یک ماده قابض است تمیز کنید. به این ترتیب که یک قاشق چای خوری آب لیمو را در دو فنجان آب مقطر بریزید و با یک پنبه تمیز صورت خود را با آن پاک کنید. این کار باعث کاهش چربی پوست میشود و از پدید آمدن جوشهای صورت جلوگیری میکند. در صورت استفاده از این لوسیون برای جلوگیری از رشد باکتریها بهتر است هرروز یک محلول تازه درست کنید. مصرف این محلول باعث خشک شدن پوست میشود و برای پوستهای چرب بسیار مفید است. اما در صورت داشتن پوست خشک از مصرف آن خودداری کنید.

ضد شوره و بر طرف کننده خارش پوست سر : آب لیمو برای پوست سر بسیار مفید است و شوره سر را کاهش میدهد. عصاره حاصل از آبگیری یک لیموی تازه را حدود 10 دقیقه برروی پوست سر مالش دهیدو سپس آن را با آب به طور کامل بشوئید. همچنین آب لیمو میتواند به عنوان یک تقویت کننده مو وضد خارش، به  صورت ماساژ برروی پوست سر استفاده شود

. ضد سرماخوردگی : آب لیمو یک ضد ویروس عالی میباشد و همچنین مصرف آن برای سرماخوردگی شدید بسیار مفید است. بدین منظور یک عدد لیمو را با مقداری نمک میل کنید. در صورت تمایل میتوان عصاره گرفته شده را در آب رقیق کرد و سپس مصرف نمود.

یک حالت دهنده خوب برای موها : بعلاوه شستشوی موی چرب با استفاده از آب لیمو باعث کاهش چربی آن میشود. به این صورت که عصاره حاصل از ابگیری دو عددلیمو در یک لیتر آب مورد استفاده قرار دهید و موهایتان را با این محلول بشویید. این روش باعث درخشان و شاداب شدن انواع موها میشود. همچنین مصرف آن باعث میشود موهای طلایی رنگ روشنتر شوند.

نرم کننده مناسب برای پوست آرنج : برای نرم کردن پوست زبر ناحیه آرنج، آرنجتان را حدود 10 دقیقه برروی یک برش لیمو ترش فشار دهید.

تقویت کننده حافظه : لیمو تقویت کننده حافظه است. چند قطره از اسانس لیمو را روی یک دستمال ریخته و از طریق بینی استنشاق کنید. همچنین میتوان این کار را در مواقعی انجام داد که میخواهید چیزی رابه یاد بیاورید. مغز شما با استنشاق اسانس لیمو نیروی تازه ای بدست خواهد آورد.

آرامش دهنده روح : لیمو همواره به عنوان یک ماده تسکین دهنده روح مطرح بودهاست. استشمام رایحه معطر لیمو در طی تمرینات تمرکز و تعمق روح (مدیتیشن) بسیار مفید است. برای انجام این کار کافی است که سه قطره از اسانس لیمو را به یک کاسه حاوی آب گرم افزود و آنرا در هوای اتاق قرار دهید. به این ترتیب در طول استشمام رایحه معطر لیمو به یک آرامش مطلوب فکری و روحی دست خواهید یافت.

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم شهریور 1384ساعت 19:9  توسط نازنين رضاقلی  | 

داروسازی ، داروفروشی نيست

                                               داروخانه بنگاه اقتصادی نیست

در پي شكايت جمعي از سرمايه‌داران غيرداروساز مبني بر كسب مجوز تاسيس داروخانه چندی پيش ديوان عدالت اداري با صدور حكمي اعلام كرد كه بر اساس قانون اساسي هر فردی مي تواند داروخانه تاسيس كند و داشتن مدرك تخصصی داروسازی براي تاسيس داروخانه ضرورت ندارد و فرد موسس مي تواند با استخدام و معرفي يك متخصص داروسازی به عنوان مسئول فنی نظارت تخصصی را بر داروخانه اعمال كند و به عبارت ديگر كل مصوبه قانون محدوديت اعطای مجوز تاسيس داروخانه به غير داروسازان لغو ‌شود و اين مساوی است با خيانت به سلامت و جان افراد جامعه. داروخانه كه يكی از حياتی ‌ترين مراكز درمانی كشور است و با سلامت و جان مردم پيوندخورده است به بنگاه اقتصادی تبديل می گردد كه توسط ثروتمندان و سرمايه داران اداره مي‌شود.
با صدور اين رای در ديوان عدالت اداری هيچ فرقی بين داروساز و غيرداروساز وجود نخواهد داشت.
اگر قرار باشد هر كس اقدام به تاسيس داروخانه كند وسپس يك داروساز را به عنوان مسئول فنی معرفی كند پس هر كس هم مي تواند مطب بزند يا بيمارستان تاسيس كند و پزشك استخدام كند، چنين اقدامی قطعا به ضرر سلامت مردم است و تنها سرمايه‌داری مطرح است نه صلاحيت
علمي.
تاسيس داروخانه توسط افراد غير متخصص نظارت و كنترل داروخانه ها را تضعيف می كند و حالتی پيش مي آيد كه در صورت تخلف معلوم نيست چه كسی مسئول است.
اجازه تاسيس داروخانه توسط هر شخص غير متخصص در واقع به معنای عقب گرد نظام سلامت در زمينه امور دارويی است و با روح قوانين پزشكی و آموزش متخصصان داروسازي در دانشگاههای كشور همخوانی ندارد.

 

واقعا" جای تاسف دارد زيرا تصويب قانون فوق در حالی است كه جمع زيادی از داروسازان  سالهاست در انتظار اعطای مجوز تاسيس داروخانه می باشند!!!!!!

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم شهریور 1384ساعت 19:18  توسط نازنين رضاقلی  | 

هیچ می دانید دلیل ارزانی محصولات  آرایشی بهداشتی MY  با وجود کیفیت خوبی که دارند چیست؟

برای اولین بار کرم ضد آفتاب MY  به بازار آرایشی ایران وارد شد که ظرف مدت کوتاهی توانست نظر مصرف کنندگان را به خود جلب کند. به تدریج سایر فرآورده های آرایشی از این مارک نیز وارد بازار شدند که آنها نیز با کیفیت خوب و قیمت کم توانستند خیلی زود جای خود را در بین مصرف کنندگان تثبیت کنند.

اما

فرمولاسیون های این مارک آلمانی در این کشور تولید و سپس در چابهار ایران بسته بندی می شوند!!!!

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم شهریور 1384ساعت 14:30  توسط نازنين رضاقلی  | 

سلام

از این به بعد با تازه ترین مطالب علمی و اجتماعی در خصوص داروساز و داروسازی در خدمت شما خواهم بود. سعی می کنم از مطالبی استفاده کنم که برای تمامی یا بخش اعظمی از مراجعه کنندگان به این وبلاگ مفید باشد.

خوشحال می شوم که مرا از نظرات خود مطلع سازید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم شهریور 1384ساعت 13:58  توسط نازنين رضاقلی  |